پیشنهاد فرادرس

نکته های پیشرفته در Silverlight 3

دسته بندی ها: دات نت ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش Silverlight

نکته-های-پیشرفته-در-silverlight-3

نکته های پیشرفته در Silverlight 3 نام یک دوره آموزش پیشرفته از شرکت Pluralsight می باشد.

در این دوره آموزشی به مباحث پیشرفته ای مانند استفاده از WCF در سیلورلایت، استفاده از پروتکل های HTTP و REST ، کار با JSON و ... پرداخته می شود.

سرفصل هاي دوره  آموزشي :

 • خدمات وب
 • WCFدر سرور
 • تنظیمات WCF Server
 • WCF پروکسی
 • استفاده از پروکسی WCF
 • HTTP و REST
 • پشتیبانی از XLINQ
 • کار با System.Json
 • کار با Socket ها
 • کار با User Control ها
 • تعریف Default Style
 • ویژگی های Dependency
 • پنل های سفارشی
 • مپینگ URI
 • مپینگ مبتنی بر Pattern

عنوان دوره آموزشي: Silverlight 3 Advanced Topics سطح: پیشرفته مدت زمان: 2 ساعت و 5 دقيقه نويسنده: Ian Griffithsليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

	 01:17	
Choices
	 01:45	
Web Services
	 01:14	
WCF on Server
	 03:02	
WCF Server Configuration
	 03:24	
Web Service Client
	 03:24	
WCF Proxy
	 01:24	
Using a WCF Proxy
	 04:44	
HTTP and REST
	 07:11	
XLINQ Support
	 00:22	
JSON
	 00:40	
JSON from Silverlight
	 01:59	
DataContractJsonSerializer
	 00:48	
System.Json
	 04:42	
Syndication
	 02:08	
ADO.NET Data Services
	 10:20	
Cross Domain HTTP
	 01:58	
Sockets
	 01:59	
Cross Domain Sockets
	 00:48	
Summary
	 00:35	
Custom Controls		 00:26:43	
Custom Controls
	 00:29	
User Controls
	 07:31	
Using User Controls
	 00:50	
Custom Controls
	 00:46	
More 'Magic' than WPF
	 00:50	
Custom Control Template
	 00:40	
Define Default Style
	 02:48	
Template Parts
	 05:11	
Visual States
	 04:14	
Dependency Properties
	 02:02	
Custom Panels
	 01:11	
Summary
	 00:11	
Navigation		 00:45:26	
Introduction
	 00:28	
Navigation and the Client Side
	 07:49	
Frame and Page
	 10:50	
URI Mapping
	 02:37	
Pattern-based Mapping
	 06:10	
Navigating
	 02:16	
Query Strings
	 02:53	
Navigation Events
	 05:33	
Navigating Into and Out Of
	 05:27	
Multiple Frames
	 00:52	
Summary
	 00:31

حجم فايل: 348MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Silverlight 3 Advanced Topics

پیشنهاد فرادرس