پیشنهاد فرادرس

نکته های پیشرفته WPF

دسته بندی ها: آموزش WPF ، دات نت ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

نکته-های-پیشرفته-wpf

نکته های پیشرفته WPF یا WPF Advanced Topics نام دوره آموزش پیشرفته WPF است که توسط شرکت Pluralsight تهیه شده است.

این دوره آموزشی می توانید مکمل خوبی برای حرفه های WPF باشد.

مباحث جالبی مانند Pattern ها یا انیمیشن ها و ... در این دوره آموزشی توضیح داده شده اند.

سرفصل هاي دوره  آموزشي :

 • کار با Reusable UI
 • کار با Resource Reuse
 • کار باTemplate Reuse
 • XAML باCodebehind
 • کار با دستورات
 • Contract با Templateها
 • کار با تم ها
 • کار با PrintTicket
 • کار با PrintDialog
 • کار با Style ها
 • کار با Style ها, Template ها و Control ها
 • کار ASYNC
 • تنظیمات Asynchronous
 • پترن های Asynchronous
 • کار با WCF و Data Binding
 • کار با WPF وHWNDs
 • ترکیبات Interop

عنوان دوره آموزشي: WPF Advanced Topics سطح: پیشرفته مدت زمان: 2 ساعت و 44 دقيقه نويسنده: Ian Griffithsليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Reusable UI
	 00:26	
Resource Reuse
	 03:15	
Template Reuse
	 02:42	
Xaml File Reuse
	 00:55	
Xaml with Codebehind
	 05:00	
UserControl
	 02:48	
Xaml: One per Class
	 01:15	
Runtime Xaml Parsing
	 00:54	
Custom Elements
	 03:53	
Custom Controls
	 00:09	
API Considerations
	 00:57	
Properties
	 00:55	
Commands
	 01:12	
Events: Defining
	 01:28	
Events: Handling
	 00:36	
Contract With Templates
	 07:32	
Themes
	 04:05	
Designer Integration
	 00:51	
Designer Extensibility Options
	 00:29	
Metadata Providers
	 00:17	
Summary
	 00:40	
Printing		 00:32:28	
Printing
	 00:25	
XPS
	 11:51	
XpsDocumentWriter
	 00:33	
Simple Printing
	 07:34	
Multiple Pages
	 00:23	
Visuals Collator
	 01:26	
DocumentPaginator
	 01:49	
Multi-page XPS
	 03:14	
Asynchronous Printing
	 01:21	
PrintTicket
	 01:29	
PrintDialog
	 00:35	
Queues and Servers
	 01:22	
Summary
	 00:26	
Styles		 00:16:28	
Styles
	 00:52	
Styles and Properties
	 00:24	
Resources
	 02:12	
Extending Styles
	 00:48	
Style vs Local Properties
	 01:38	
Triggers
	 00:20	
Animation Triggers (Properties)
	 01:06	
Animation Triggers (Events)
	 00:09	
Items Container Style
	 05:04	
Styles, Templates, and Controls
	 03:33	
Summary
	 00:22	
Threading and Services		 00:47:06	
Threading and Services
	 00:28	
Responsive UI
	 01:38	
WPF Threading Model
	 03:11	
The Golden Threading Rule
	 00:18	
The Golden Responsiveness Rule
	 00:38	
Resolving the Rules
	 00:40	
Async Work
	 09:20	
DispatcherPriority
	 02:23	
DispatcherOperation
	 04:02	
SynchronizationContext
	 01:47	
Asynchronous Options
	 00:35	
v1 Asynchronous Pattern
	 04:47	
Event-based Asynchronous Pattern
	 03:27	
Thread Pool
	 01:10	
Create Your Own Thread
	 02:48	
Data Binding and Threading
	 07:51	
WCF and v1 Async Pattern
	 00:48	
WCF and Data Binding
	 00:39	
Summary
	 00:36	
Interop		 00:27:51	
Interoperability
	 00:32	
Mixing UI Technologies
	 01:06	
WPF and HWNDs
	 02:47	
Interop Not Free
	 01:55	
Limitations of Interop
	 02:55	
Clipping
	 01:39	
Z Order
	 00:50	
Animation
	 00:31	
Opacity Property
	 00:41	
Pseudo Transparency
	 01:34	
Multiple Top-Level Windows
	 02:04	
Input Differences
	 00:23	
Interop Combinations
	 02:23	
Win32 Outside
	 00:52	
Win32 Inside
	 00:15	
HwndHost Keyboard Handling
	 00:21	
Message Pumps
	 00:38	
Windows Forms Outside
	 02:35	
Windows Forms Inside
	 01:41	
Windows Forms and Layout
	 00:37	
Ambient Properties
	 00:40	
Summary
	 00:52

حجم فايل: 340MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight WPF Advanced Topics

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود Pluralsight-WPF Advanced Topics_git.ir.rar
حسین در 1396/01/11 ساعت 15:12

بسم الله
سلام
پس لینک دانلودش کجاست؟

مدیر در 1396/01/24 ساعت 08:11

لینک دانلود قرار داده شد.

سجاد در 1394/05/06 ساعت 07:41

آموزش خوبی نیست
اول اینکه انگلیسی
خیلی سریع صحبت میکنه
زیر نویس نداره
کامل نیست