پیشنهاد فرادرس

نکته ها و ترفندهای Rigid Body در Maya

دسته بندی ها: آموزش مایا (Autodesk Maya) ، آموزش های اتودسک (Autodesk) ، آموزش های Digital Tutors

نکته-ها-و-ترفندهای-rigid-body-در-maya

در این آموزش تصویری با نکته ها و ترفندهای Rigid Body در Maya آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Digital Tutors می باشد.

سرفصل های دوره:

  • فهم موضوع اجسام سفت و سخت
  • استفاده از پروکسی در شبیه سازی اجسام سفت و سخت
  • ساخت اجسام سفت و سخت
  • تغییر اجسام سفت و سخت
  • استفاده از اجسام سفت و سخت به عنوان استخوان
  • اضافه کردن اجسام سفت و سخت به استخوان
  • طراحی زخم بستر با اجسام سفت و سخت
  • و.....

عنوان دوره: Digital Tutors Rigid Body Tips and Tricks in Mayaتوضیحات:

In this set of tutorials we will learn various rigid body techniques. We'll start by learning ways to improve your rigid body workflow, while understanding how stand-in and proxy objects work, and how they can be used to solve simulations efficiently.

We'll learn how to setup rigid body clones and how to connect rigid bodies to characters. We'll utilize MEL to overcome a few challenges we may stumble upon when working with rigid bodies, which include emitting at collision, working with rigid bodies that must deform, and more.

By the end of this training, you will have the knowledge needed to be more creative with your rigid body simulations.

Lessons in this tutorial Introduction and project overview 1 Introduction and project overview Watch it now 00:47 Cycle warnings with rigid bodies 2 Cycle warnings with rigid bodies 10:31 Using rigid body stand ins 3 Using rigid body stand ins 07:27 Using proxies in rigid body simulations 4 Using proxies in rigid body simulations 10:25 Making a rigid body clone 5 Making a rigid body clone 12:01 Switchable rigid body clones 6 Switchable rigid body clones 13:52 Using rigid bodies as bones 7 Using rigid bodies as bones 11:56 Adding rigid bodies to bones 8 Adding rigid bodies to bones 15:11 Using the Bake Simulation Index 9 Using the Bake Simulation Index 07:08 Using deforming rigid bodies 10 Using deforming rigid bodies 07:44 Predictive simulations 11 Predictive simulations 14:34 Using contact data 12 Using contact data 07:47 Finishing our particle emission system 13 Finishing our particle emission system 12:57

حجم فایل: 700MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
DigitalTutors Rigid Body Tips and Tricks in Maya

پیشنهاد فرادرس