تبلیغات

ویژگی های جدید ASP.NET 4.0

دسته بندی ها: دات نت ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش ASP.NET

ویژگی-های-جدید-asp-net-4-0

در این مجموعه آموزشی (ASP.NET 4.0 New Features) ویژگی های جدید معرفی شده در ASP.NET 4.0 بیان می شود. سطح این دوره متوسط و مدت زمان آن 2 ساعت و 27 دقیقه است.

این مجموعه محصول PluralSight است.

خلاصه سر فصل های این مجموعه:

 • بهبود viewstate
 • کنترل ClientId
 • مسیریابی در  WebForms
 • مسیرهای پارامتر
 • مسیر یابی احراز هویت
 • نمونه پروژه : ایجاد برنامه نمونه
 • نصب و راه اندازی پایگاه داده SQL
 • نمونه پروژه : سفارشی سازی  web.config با XDT
 • کلمات کلیدی XDT
 • تغییر مسیر دائمی
 • ویژگی های  TargetFramework
 • تگ های متا
 • کنترل QueryExtender
 • قابلیت های مرورگر
 • پیشرفت های CSS در رندر کنترل
 • و...

لیست سر فصل های لاتین مجموعه:

	ASP.NET 4.0 Course Introduction	 		
Introduction	 		
ViewState and ClientIdMode	 		
Introduction	 		
ViewState Improvements	 		
Demo: ViewStateMode	 		
ClientId control	 		
Demo: ClientIdMode	 		
Demo: EnablePersistedSelection	 		
Demo: ClientIdRowSuffix	 		
Summary	 		
	Routing	 		
Introduction	 		
Routing in WebForms	 		
Demo: using routing in WebForms	 		
Page URL Precedence	 		
Parameterized routes	 		
Demo: building parameterized routes	 		
Routing Expression Builders	 		
Demo: RouteValue Expression Builder	 		
Demo: RouteUrl Expression Builder	 		
RouteParameter	 		
Parameterized Pages	 		
Routing Authorization	 		
Summary	 		
	Web Deployment	 		
Introduction	 		
Web deployment history	 		
Neglected issues in Web deployment	 		
Demo: Creating the sample app	 		
Demo: Deploying the sample app by hand	 		
MSDeploy	 		
Demo: MSDeploy	 		
SQL Database installation	 		
Demo: SQL Database installation	 		
Customize web.config during deploy	 		
Demo: Customizing web.config with XDT	 		
XDT keywords	 		
Demo: Using additional XDT transforms	 		
Web one-click deploy	 		
Summary	 		
	Miscellaneous Topics	 		
Overview	 		
VS2010 Web Enhancements	 		
Demo: VS2010 Web Enhancements	 		
Permanent redirect	 		
TargetFramework attribute	 		
Meta tags	 		
Chart control	 		
Persisting row selection	 		
QueryExtender control	 		
Demo: using the QueryExtender control with the EntityDataSource	 		
Browser Capabilities	 		
HTML Encoded Evaluation Syntax	 		
Demo: HTML Encode Evaluation Syntax	 		
CSS improvements in control rendering	 		
Server-side control enhancements	 		
Summary

حجم فایل:259MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight ASP.NET 4.0 New Features

پیشنهاد فرادرس

gj در 1394/01/28 ساعت 19:38

لینک دانلود کار نمیکند!!

مدیر در 1394/01/29 ساعت 07:48

لینک دانلود تصحیح شد