پیشنهاد فرادرس

ویژگی های یکپارچه Windows Phone 7.5

دسته بندی ها: برنامه نویسی موبایل ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، برنامه نویسی ویندوز فون

ویژگی-های-یکپارچه-windows-phone-7-5

این دوره آموزشی برخی از مباحث عمومی در زمینه برنامه نویسی Windows Phone 7.5 را آموزش می دهد.

مباحثی مانند طراحی انواع رابط گرافیکی، ارسال notification، کار با نقشه ها، اتصال به اینترنت، کار با تصاویر و فیلم ها و ... در این دوره آموزشی به صورت عملی آموزش داده می شوند.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است.

سرفصل هاي دوره  آموزشي :

 • طراحی tile ها
 • آناتومی tile ها
 • رابط های برنامه کاربردی ShellTile
 • ایجاد یک tile
 • به روز رسانی tile
 • زمانبندی tile
 • کار با Takeaway
 • Push notifications در WP7.5
 • ایجاد Service
 • Hands-on : را ه اندازی کانال
 • ارسال اطلاعیه ها
 • پاسخ های MPNS
 • یکپارچه سازی AppConnect
 • هندلینگ querystrings

عنوان دوره آموزشي: Windows Phone 7.5 Integration Features سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 11 دقيقه نويسنده: Yacine Khammalليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Tiles overview
 02:19	
Anatomy of a tile
 02:47	
Hands-on : tile config
 05:02	
Designing tiles
 02:03	
ShellTile APIs
 02:27	
Hands-on : deep link setup
 03:05	
Hands-on : creating a tile
 05:38	
Hands-on : retrieving a tile
 04:29	
Hands-on : updating a tile
 04:02	
Scheduling tile updates
 03:17	
Hands-on : scheduling tile updates
 05:15	
Takeaways
 01:25	
Push notifications		 00:47:11	
Intro and contents
 02:01	
Push notifications in WP7.5
 02:37	
Push notification setup
 01:57	
Creating the service
 01:12	
Hands-on : demo overview
 01:31	
Hands-on : creating the service
 04:03	
Registering the phone app
 02:00	
Hands-on : channel setup
 05:05	
Hands-on : channel binding
 05:08	
Sending notifications
 02:53	
Hands-on : demo features
 01:47	
Hands-on : building the request
 04:52	
Hands-on : the desktop client
 03:22	
MPNS response
 02:01	
Hands-on : examining the response
 02:25	
Constraints, best practices
 02:29	
Takeaways
 01:48	
AppConnect search integration		 00:41:25	
Intro and contents
 00:54	
Bing Search and AppConnect
 03:39	
Hands-on : Bing search
 03:21	
Registering for search
 02:54	
Creating the Extras file
 01:44	
Hands-on : demo overview
 01:15	
Hands-on : registering for search
 05:52	
Launching from searches
 02:52	
Hands-on : mapping deep links
 02:46	
Hands-on : handling querystrings
 04:52	
Hands-on : testing Bing search
 01:20	
Hands-on : Place and Movie searches
 04:59	
Hands-on : navigation considerations
 04:18	
Takeaways
 00:39

حجم فايل: 350MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Windows Phone 7.5 Integration Features

پیشنهاد فرادرس