پیشنهاد فرادرس

کارگاه آموزش HTML5 با Andy Olsen

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش طراحی وب ، آموزش HTML

کارگاه-آموزش-html5-با-andy-olsen

کارگاه آموزش HTML5 آموزش جدیدی در زمینه HTML5 است که توسط موسسه Lynda ارائه شده است.

در این دوره آموزشی با مباحث جدیدی در HTML5 آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • استفاده از ارتباطات API
 • کار با پیام های متقابل
 • پیاده سازی XMLHttpRequest در سطح clients
 • پیاده سازی XMLHttpRequest در سطح servers
 • منطقه جغرافیایی
 • دریافت موقعیت فعلی
 • کار با وب
 • الگوهای ارتباطی
 • اتصال دهنده وب سایت
 • پیاده سازی سوکت سرور وب
 • پیاده سازی سوکت کلاینت وب
 • توسعه موبایل
 • کار با توسعه HTML5
 • پیاده سازی رابط کاربر mobile web
 • مدیریت داده ها در نرم افزار mobile web
 • پیاده سازی منطق برنامه در یک نرم افزار mobile web
 • تکنیک های اضافی
 • استفاده از وب سایت SQL

سطح: متوسط مدت زمان: 3 ساعت و 9 دقیقه نویسنده: Andy Olsen

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

In this course, part of his series of titles on HTML5 and CSS3, author and expert Andy Olsen looks at advanced topics like geolocation, mobile development, web sockets, Web SQL, and web workers. You'll also learn how to communicate between pages downloaded from different servers and how to use the new Ajax features in XMLHttpRequest Level 2. After completing this workshop, developers be well equipped to start utilizing the powerful features of HTML5.
Topics include:

Using the Communications API Understanding geolocation Getting and watching the current position Using web workers and WebSockets Implementing mobile web user interfaces Managing data in a mobile web application Working offline Using Web SQL Using drag-and-drop

Introduction 1m 18s

Welcome 1m 18s

1. Getting Started 7m 27s

Setting the scene 7m 27s

2. Using the Communications API 30m 6s

Getting started with cross-domain messaging 6m 23s

Using the cross-domain messaging API 8m 31s

Implementing XMLHttpRequest Level 2 clients 8m 48s

Implementing XMLHttpRequest Level 2 servers 6m 24s

3. Geolocation 16m 13s

Understanding geolocation 4m 7s

Getting the current position 5m 55s

Watching the position continuously 6m 11s

4. Web Workers 33m 4s

Getting started with web workers 11m 54s

Passing object messages 7m 30s

Communication patterns 13m 40s

5. Web Sockets 28m 7s

Getting started with web sockets 8m 42s

Implementing a web sockets server 11m 26s

Implementing a web sockets client 7m 59s

6. Mobile Development 44m 0s

Getting started with HTML5 mobile development 4m 13s

Implementing mobile web user interfaces 15m 20s

Managing data in a mobile web application 9m 10s

Implementing application logic in a mobile web application 15m 17s

7. Additional Techniques 29m 39s

Offline working 12m 24s

Using Web SQL 10m 51s

Using drag and drop 6m 24s

عنوان دوره: Lynda – HTML5 Power Workshop حجم فایل: 337MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda HTML5 Power Workshop

پیشنهاد فرادرس