تبلیغات

کار با داده ها در ASP.NET 3.5

دسته بندی ها: دات نت (NET.) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش ASP.NET

کار-با-داده-ها-در-asp-net-3-5

در این مجموعه آموزشی (ASP.NET 3.5 Working With Data) کار با داده ها بر روی پلت فرم ویندوز با استفاده از ASP.NET را می آموزید.

این مجموعه محصول PluralSight است. که در سطح متوسط و مدت زمان 7 ساعت و 41 دقیقه ارائه شده است.

خلاصه سر فصل های این مجموعه:

 • نسبت دهی داده در ASP.NET
 • کنترل هایی که اتصال داده ها را پشتیبانی می کند
 • منابع داده اعلانی
 • اتصال به منابع داده اعلانی
 • اتصال رشته های ذخیره شده
 • قالب های داده
 • استفاده از یک Repeater
 • دیتالیست
 • پارامترهای منبع داده
 • استفاده از پارامترهای محدود
 • استفاده از CSS با ListView
 • پیاده سازی DataPager
 • مرتب سازی ListView، ویرایش، قرار دادن، و حذف
 • گروه بندی ListView
 • اتصال سلسله مراتبی
 • اتصال به اشیاء
 • کوکی ها
 • تنظیم و بازیابی کوکی ها
 • رشته های پرس و جو
 • ذخیره سازی پروفایل
 • شناسایی کلاینت ناشناس
 • مدیریت اطلاعات پروفایل
 • ذخیره سازی داده های پروفایل
 • اعتبار سنجی فرم
 • اعتبار سنجی های سمت سرویس گیرنده
 • اعتبار سنجی سمت سرور
 • اعتبار سنجی در ASP.NET
 • اعتبار سنجی در صفحه lifecycle
 • پیاده سازی اعتبار سنجی سمت سرویس گیرنده
 • کنترل اعتبار سنجی ASP.NET
 • عملکرد کش کردن خروجی
 • ذخیره کردن چند ورژن در یک صفحه
 • کش کردن پروفایل ها
 • کش کردن داده ها
 • کش کردن منبع داده
 • حذف اشیاء از کش
 • و...

لیست سرفصل های لاتین مجموعه:

	Data Binding I 		
Introduction	 		
Databinding in ASP.NET	 		
Controls that support data binding	 		
Page-level binding	 		
Binding text and values	 		
Declarative data sources	 		
Binding to declarative data sources	 		
How declarative data binding works	 		
SqlDataSource	 		
Connection string storage	 		
GridView	 		
DetailsView	 		
Data Templates	 		
Using a Repeater	 		
DataList	 		
Summary	 		
	Data Binding II	 		
Introduction	 		
DataSource parameters	 		
Using bound parameters	 		
DataSource events	 		
Declarative data sources and stored procedures	 		
Two-way data binding	 		
FormView	 		
ListView	 		
Using CSS with the ListView	 		
DataPager	 		
DataPager implementation	 		
ListView sorting, editing, inserting, and deleting	 		
ListView grouping	 		
Hierarchical binding	 		
XmlDataSource and transforms	 		
XmlDataSource and the TreeView	 		
Nested declarative data binding	 		
Binding to objects	 		
Wiring up a data access layer	 		
Custom paging with the ObjectDataSource	 		
Typed DataSets	 		
Summary	 		
	State Management	 		
Introduction	 		
Application state	 		
Session state	 		
Session state in ASP.NET	 		
Configuring session state and cookieless mode	 		
Auto-detect cookieless mode	 		
Out of process session state	 		
State server and SQL server	 		
Minimizing round trips with out of process session state	 		
Cookies	 		
Setting and retrieving cookies	 		
Query strings	 		
Items state	 		
ViewState	 		
Cross page posting	 		
Notes on cross page posting	 		
Profile	 		
Profile storage	 		
Anonymous client identification	 		
Managing profile data	 		
Storing profile data	 		
MultiView/View and Wizard controls	 		
State comparison	 		
Summary	 		
	Validation	 		
Introduction	 		
Form validation	 		
Client-side validation	 		
Server-side validation	 		
Validation observations	 		
Validation in ASP.NET	 		
ValidationSummary	 		
Validation control rendering	 		
Page validation	 		
Validation in Page lifecycle	 		
Client-side validation implementation	 		
Controls supporting validation	 		
Validation controls	 		
CompareValidator	 		
RegularExpressionValidator	 		
CustomValidator	 		
Validation groups	 		
Summary	 		
	ASP.NET Validation Controls	 		
ASP.NET Validation Controls	 		
	Caching	 		
Introduction	 		
Output caching	 		
Output caching performance	 		
OutputCache directive attributes	 		
Programmatic output caching and HttpCachePolicy	 		
Output caching location	 		
Caching multiple versions of a page	 		
VaryByHeader and VaryByCustom	 		
Post-cache substitution	 		
Cache profiles	 		
Configuration control over cache settings	 		
Page fragment caching	 		
Programmatic page fragment caching	 		
Data cache	 		
Data caching performance	 		
Cache entry attributes	 		
Setting cache entry attributes	 		
DataSource caching	 		
Removing objects from the cache	 		
Cache dependencies	 		
SQL cache dependencies	 		
Declarative SQL cache dependencies	 		
Diagnostic checklist for SQL cache dependencies	 		
Summary	 		
	Resources and Internationalization	 		
Introduction	 		
Localization	 		
App_GlobalResources	 		
Localization with page resources	 		
Resource expressions	 		
Localizing static content	 		
Changing culture dynamically	 		
Summary

حجم فایل:539MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight ASP.NET 3.5 Working With Data

پیشنهاد فرادرس