پیشنهاد فرادرس

کار با کنترل های Access و Identity در ASP.NET 4.5

دسته بندی ها: دات نت ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش ASP.NET

کار-با-کنترل-های-access-و-identity-در-asp-net-4-5

این مجموعه اساس پیاده سازی  هویت، federation،احراز هویت و احراز هویت ASP.NET 4.5  را آموزش می دهد.

این مجموعه آموزشی (Identity and Access Control in ASP.NET 4.5) دارای سطح متوسط و مدت زمان 3 ساعت و 20 دقیقه است.

خلاصه سر فصل های این مجموعه:

 • منابع
 • مزایا و حالات
 • پیکر بندی
 • تأیید هویت ویندوز و ASP.NET Pipeline
 • تایید هویت ویندوز و ویندوز سرور 2012
 • احراز هویت فرم ها و Claims
 • عضویت و ارائه دهنده نقش ها
 • رویدادها
 • حفاظت از کوکی
 • مجوز ماژول URL
 • احراز هویت خارجی
 • رمز SAML
 • پیکربندی و Pipeline
 • خدمات رمز امنیتی
 • راه اندازی Trust
 • اعتبار سنجی گواهینامه
 • پیکربندی پویا
 • رویدادها
 • تغییر مسیر پویا
 • خروج از سیستم
 • منابع STS و دروازه مشترک
 • و...

لیست سر فصل های لاتین مجموعه:

	Overview	 		
Overview	 		
Resources	 		
A Word of Caution	 		
	The ASP.NET Security Pipeline	 		
Overview	 		
The Pipeline	 		
Pipeline Demo	 		
Summary	 		
	Windows Authentication	 		
Overview	 		
Benefits and Scenarios	 		
Configuration	 		
Windows Authentication and the ASP.NET Pipeline	 		
Windows Authentication and Claims	 		
Demo	 		
Windows Authentication and Windows Server 2012	 		
Demo: Windows Authentication and Windows Server 2012	 		
Windows Authentication and Windows Server 2012	 		
	Forms Authentication	 		
Overview	 		
Benefits and Scenarios	 		
Configuration and the Pipeline	 		
Demo	 		
Forms Authentication and Claims	 		
Membership and Roles Provider	 		
Roles and Membership Demo	 		
Summary	 		
	Claims Transformation and Session Management	 		
Overview	 		
Claims Transformation	 		
ClaimsAuthenticationManager	 		
Enabling Claims Transformation	 		
Claims Transformation Demo	 		
Authentication Sessions	 		
Session Security Token and Session Authentication Module	 		
Authentication Session Demo	 		
Advanced Session Topics	 		
Events	 		
Sliding Expiration	 		
Cookie Protection	 		
Server-side Caching	 		
Demo	 		
Summary	 		
	Authorization	 		
Overview 		
ClaimsAuthenticationManager 		
URL Authorization Module	 		
Claims Authorization Module	 		
Intra-app Authorization	 		
Principal Permission	 		
Claims Principal Permission	 		
Authorize Attribute	 		
Claims Authorize Attribute	 		
Imperative Authorization	 		
Demo	 		
Summary	 		
	External Authentication using WS-Federation (Part 1)	 		
Overview	 		
Motivation and Benefits	 		
External Authentication	 		
SAML Token	 		
WS-Federation Protocol	 		
Configuration and Pipeline	 		
Security Token Service	 		
Demo	 		
Summary	 		
Resources	 		
	External Authentication using WS-Federation (Part 2) 		
Overview	 		
Specifying the external Login URL	 		
Setting up Trust	 		
Certificate Validation	 		
Audience URI Check	 		
Federation Metadata	 		
Demo	 		
Dynamic Configuration	 		
Events	 		
Dynamic Redirection	 		
Signing out	 		
Caching and Sliding Expiration	 		
Demo	 		
Summary	 		
	Federation Patterns	 		
Overview	 		
Single Sign-On	 		
Single Sign-Out	 		
Demo	 		
Resource STS and Federation Gateway	 		
Federated Sign-In	 		
Home Realm Discovery	 		
Demo	 		
Summary

حجم فایل:329MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Identity and Access Control in ASP.NET 4.5

پیشنهاد فرادرس