تبلیغات

کانفیگ Sharepoint 2013 Farm با Powershell

دسته بندی ها: نرم افزار ها ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شیرپوینت

کانفیگ-sharepoint-2013-farm-با-powershell

در این دوره آموزشی پیکربندی SharePoint 2013 Farm با استفاده از PowerShell آموزش داده می شود. این مجموعه آموزشی (Configuring SharePoint 2013 Farm with PowerShell) دارای سطح متوسط و مدت زمان 4 ساعت و 36 دقیقه است. و محصول PluralSight می باشد. برخی عناوین مطرح شده دراین مجموعه:

 • پیکربندی خروجی ایمیل
 • پیکربندی ورودی پست الکترونیک
 • پیکر بندی خدمات SMTP
 • پیکربندی شیرپوینت به عنوان  ورودی ایمیل
 • پیکربندی خدمات اکسل
 • پیکربندی سرویس های Visio
 • پیکربندی  خدمات PerformancePoint
 • معرفی BCS
 • پیکربندی امنیت
 • پشتیبان گیری و بازگرداندن
 • پشتیبان گیری SharePoint Farm
 • گذاشتن CSV
 • گذاشتن XML
 • و...

لیست سر فصل های لاتین مجموعه:

	Introduction	 		
Introduction	 		
Configure Definition	 		
Module Layouts	 		
Executive Overview	 		
What You Will Need	 		
Quote of the Course	 		
	Configuring the SharePoint 2013 Farm	 		
Introduction	 		
Configure Farm Admin Group Intro	 		
Configure Farm Admin Group Demo	 		
Configure Outgoing Email Intro	 		
Configure Outgoing Email Demo	 		
Configure Incoming Email Intro	 		
Create SMTP Service Demo	 		
Configure SMTP Service Demo	 		
Configure SharePoint Incoming Email Demo	 		
Setup My Sites Intro	 		
Setup My Sites Demo	 		
Review	 		
	Configuring SharePoint 2013 Productivity Applications	 		
Introduction	 		
Configuring Excel Services Intro	 		
Working with Excel Services Demo	 		
Configuring Excel Services Global Settings Demo	 		
Configuring Excel Services Trusted Locations Demo	 		
Configure Visio Service Intro	 		
Configure Visio Service Demo	 		
Configure Access Services Intro	 		
Configure Access Services Demo 		
Review	 		
	Configuring SharePoint 2013 Service Applications	 		
Introduction	 		
Configuring PerformancePoint Service Intro 		
Configuring PerformancePoint Service Demo	 		
Configuring Machine Translation Intro	 		
Configuring Machine Translation Demo	 		
Configure Conversion Services Intro	 		
Configure Conversion Services Demo	 		
Review	 		
	Secure Store and BCS	 		
Introduction 		
Secure Store Keys Intro 		
Secure Store Keys Demo 		
Secure Store Target Application Intro	 		
Secure Store Target Application Demo	 		
BCS Intro 		
BCS Importing BDC Model Demo	 		
Review 		
	Publishing Services	 		
Introduction	 		
Exporting Certificates Demo 		
Importing Certificates Demo 		
Publishing the Service Demo 		
Configure Security Demo 		
Consume the Service Demo 		
	Backup and Restore 		
Introduction 		
Backup and Restore Intro 		
Backup SharePoint Farm Demo 		
Import SharePoint Farm Demo		
Backup and Restore Site Collection Demo		
Export and Import Intro		
Export and Import Web Site Demo 		
Export and Import Library Demo	 		
Create Task Schedule Intro	 		
Create Task Schedule Demo	 		
Review	 		
	Automation		
Introduction	
Importing CSV Intro		
Importing CSV Demo	
Importing XML Intro	
Importing XML Demo 		
Creating Tools Intro	 		
Creating Tools Demo

حجم فایل:597MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Configuring SharePoint 2013 Farm with PowerShell

پیشنهاد فرادرس