این دوره یک دیدگاه فشرده، جامع و اصیل از زبان برنامه نویسی Go را فراهم می کند. این دوره تمرکز بر خصوصیات و پیاده سازی زبان، از جمله موضوعاتی مانند سینتکس زبان، طراحی، دستورالعمل ها برای هم زمانی، تست و پروفایل سازی است. این دوره برای افرادی که می خواهند تازه زبان Go را یاد بگیرند یا یا می خواهند درک کاملتری از زبان را داشته باشند مناسب است. در این دوره با تمام نکات لازم در Go و طراحی نرم افزار در Go آشنا می شوید و به بررسی مکانیک زبان برای طراحی نرم افزار همزمان می پردازید. در نهایت تست، ردیابی و پروفایل اپلیکیشن های شما را نیز فراهم می کند.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • طراحی
 • بهره وری در مقابل عملکرد
 • سینتکس زبان
 • متغیرها
 • Struct Types
 • اشاره گرها
 • به اشتراک گذاری داده
 • تحلیل فرار
 • رشد پشته
 • جمع آوری زباله
 • ساختارهای داده
 • طراحی داده محور
 • Slices و References
 • رشته ها
 • Decoupling
 • متدها
 • کامپوزیشن
 • دستورالعمل های طراحی
 • متغیرهای خطا
 • یافتن باگ
 • بسته بندی
 • مکانیک OS Scheduler
 • مکانیک Go Scheduler
 • Data Races
 • کانال ها
 • الگوهای هم زمانی
 • تست
 • تست واحد
 • Benchmarking
 • و غیره