Addison-WesleyProfessional_Modern_Java_Collections

در این دوره 6 ساعته با مجموعه های جاوا نظیر ملاحظات طراحی و ویژگی های افزوده شده با جاوا 8 و جاوا 9 و همه ی نکات مربوط به Java Collections Framework آشنا می شوید.

سرفصل ها:

 • معرفی مجموعه های مدرن جاوا
 • Generalization و Collections
 • Interface های API مجموعه ها
 • Generics
 • اولین استفاده از لیست
 • لیست ها
 • پیاده سازی یک لیست
 • ایجاد یک Iterator ساده
 • Equality چیست؟
 • پیاده سازی  Equals
 • Equality و OO
 • Natural Ordering
 • پیاده سازی Ordering
 • بررسی کد های هش و ذخیره هش شده
 • قوانین برای اجرای کد های هش
 • Sets, Trees, و Ordering
 • Set Behavior
 • ساختار Trees
 • TreeSet
 • کدنویسی با TreeSet
 • بهبود طراحی با استفاده از یک Factory
 • Maps
 • Iterator Pattern
 • متدهای کلاس های مجموعه
 • صف ها
 • Deque
 • Collections Utilities Class
 • ایجاد مجموعه با ویژگی های جاوا 9
 • ایجاد Comparators
 • خلاصه