مدیر

درباره مدیر

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
تاکنون مدیر از مطالب وبلاگ 5862 ایجاد شده است
 • آموزش مدیریت Binding و Propagation در ساخت بازی با JavaScript

آموزش مدیریت Binding و Propagation در ساخت بازی با JavaScript

شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش 3D Level Design در یونیتی

آموزش 3D Level Design در یونیتی

شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش SQL برای آمار

آموزش SQL برای آمار

شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش ابزارهای توسعه دهنده Xcode در iOS

آموزش ابزارهای توسعه دهنده Xcode در iOS

شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش حرفه ای Adobe Premiere Pro CC در یک ساعت و نیم

آموزش حرفه ای Adobe Premiere Pro CC در یک ساعت و نیم

شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش برنامه ریزی راه حل Multicloud

آموزش برنامه ریزی راه حل Multicloud

شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش صفر تا صد اسکریپت نویسی با Perl 

آموزش صفر تا صد اسکریپت نویسی با Perl 

شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش نکات Microsoft Excel – سطح 2 – متوسط/پیشرفته

آموزش نکات Microsoft Excel – سطح 2 – متوسط/پیشرفته

شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش معماری نرم افزارهای توزیع شده Cloud – قسمت 3 – پیام رسانی

آموزش معماری نرم افزارهای توزیع شده Cloud – قسمت 3 – پیام رسانی

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش Face API در Microsoft Cognitive Services

آموزش Face API در Microsoft Cognitive Services

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش MongoDB برای برنامه نویسان

آموزش MongoDB برای برنامه نویسان

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش Emotion API و Text Analytics API در Microsoft Cognitive Services

آموزش Emotion API و Text Analytics API در Microsoft Cognitive Services

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش معماری نرم افزارهای توزیع شده Cloud – قسمت 5 – انتخاب لیدر

آموزش معماری نرم افزارهای توزیع شده Cloud – قسمت 5 – انتخاب لیدر

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش Computer Vision API در Microsoft Cognitive Services

آموزش Computer Vision API در Microsoft Cognitive Services

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش معماری نرم افزارهای توزیع شده Cloud – قسمت 4 – سرویس های نسخه

آموزش معماری نرم افزارهای توزیع شده Cloud – قسمت 4 – سرویس های نسخه

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش ذخیره سازی در Microsoft Azure – جدول ها

آموزش ذخیره سازی در Microsoft Azure – جدول ها

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش Architectural Spikes و راه اندازی راه حل

آموزش Architectural Spikes و راه اندازی راه حل

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰
 • دوره Microsoft Cognitive Services: Search API

دوره Microsoft Cognitive Services: Search API

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش Hosted Build Controller در Visual Studio Online

آموزش Hosted Build Controller در Visual Studio Online

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش Vector Graphics در XAML 

آموزش Vector Graphics در XAML 

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش ایمن سازی سرورها

آموزش ایمن سازی سرورها

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۰۰