آموزش های Brent Mail Photography

دسته بندی: دانشگاه ها و انتشارات
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
دوره-ultimate-collection-behind-lens

دوره The Ultimate Collection Behind The Lens


دوره Behind the Lens یکی از آموزش های خوب در زمینه عکاسی می باشد. در این آموزش تصویری با مباحث مهمی در عکاسی مانند نورپردازی، ایحاد Moody Shots ، ع...

1394/12/27 2072 بازدید