Autodesk AutoCAD

ثبت ديدگاه

 • Lynda Customization for CAD Managers

Lynda Customization for CAD Managers

دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۰۰
 • Lynda AutoCAD Facilities Management Occupancy

Lynda AutoCAD Facilities Management Occupancy

جمعه ۰۲ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۳۰
 • Pluralsight NURBS for Organic 3D Modeling in AutoCAD

Pluralsight NURBS for Organic 3D Modeling in AutoCAD

جمعه ۰۲ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۳:۳۰
 • Lynda AutoCAD Facilities Management Space Management

Lynda AutoCAD Facilities Management Space Management

پنج شنبه ۰۱ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۰۰
 • Lynda AutoCAD Express Tools Workflow

Lynda AutoCAD Express Tools Workflow

پنج شنبه ۰۱ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۲:۳۰
 • Lynda Cert Prep AutoCAD Civil 3D Certified Professional

Lynda Cert Prep AutoCAD Civil 3D Certified Professional

پنج شنبه ۰۱ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش AutoCAD 2017 : مهاجرت از ویندوز به مک

آموزش AutoCAD 2017 : مهاجرت از ویندوز به مک

سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۰۲:۰۰
 • مدیریت امکانات در AutoCAD

مدیریت امکانات در AutoCAD

سه شنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش ویژگی های جدید AutoCAD برای Mac 2017

آموزش ویژگی های جدید AutoCAD برای Mac 2017

پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش استفاده از پالت ابزار در AutoCAD

آموزش استفاده از پالت ابزار در AutoCAD

جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آمادگی برای آزمون گواهینامه AutoCAD 2016 Professional

آمادگی برای آزمون گواهینامه AutoCAD 2016 Professional

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آشنایی با ویژگی های جدید AutoCAD 2017 (بروزرسانی)

آشنایی با ویژگی های جدید AutoCAD 2017 (بروزرسانی)

یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش Plotting و Publishing در اتوکد

آموزش Plotting و Publishing در اتوکد

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش AutoCAD 2017

آموزش AutoCAD 2017

چهارشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آشنایی با ویژگی های جدید AutoCAD 2017

آشنایی با ویژگی های جدید AutoCAD 2017

چهارشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۶:۰۰
 • رندر کردن صحنه های داخلی و خارجی در AutoCAD 2017

رندر کردن صحنه های داخلی و خارجی در AutoCAD 2017

شنبه ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش AutoCAD Electrical

آموزش AutoCAD Electrical

دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۰۶:۰۰
 • مدلسازی معماری در 3ds Max و Unreal Engine 4

مدلسازی معماری در 3ds Max و Unreal Engine 4

دوشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۱۰:۰۰
 • ویژگی های جدید AutoCAD برای Mac

ویژگی های جدید AutoCAD برای Mac

پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۱۱:۰۰
 • دوره گواهینامه پیشرفته AutoCAD

دوره گواهینامه پیشرفته AutoCAD

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش AutoCAD با استفاده از خط فرمان

آموزش AutoCAD با استفاده از خط فرمان

چهارشنبه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۰۰