Infinite Skills

ثبت ديدگاه

 • ذخیره سازی داده ها در Microsoft Azure برای برنامه نویسان

ذخیره سازی داده ها در Microsoft Azure برای برنامه نویسان

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۰۰
 • استفاده از کامپوننت های وب

استفاده از کامپوننت های وب

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش Spring Framework

آموزش Spring Framework

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۰۰
 • یادگیری ماشین مقیاس پذیر

یادگیری ماشین مقیاس پذیر

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آموزش طراحی وب سایت آفلاین

آموزش طراحی وب سایت آفلاین

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش کامل کار با Web View

آموزش کامل کار با Web View

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی Swing GUI

آموزش برنامه نویسی Swing GUI

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش SolidWorks 2016

آموزش SolidWorks 2016

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آشنایی با Data Governance

آشنایی با Data Governance

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش تشکیل تیم های علوم داده

آموزش تشکیل تیم های علوم داده

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش Spring Batch

آموزش Spring Batch

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش سیستم عامل Windows 10

آموزش سیستم عامل Windows 10

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۶:۰۰
 • ایجاد راه حل های Big Data با Impala

ایجاد راه حل های Big Data با Impala

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آشنایی با Pandas برای توسعه دهندگان

آشنایی با Pandas برای توسعه دهندگان

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۴:۰۰
 • بررسی اجمالی محاسبات ابری با خدمات وب سایت آمازون

بررسی اجمالی محاسبات ابری با خدمات وب سایت آمازون

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۲:۰۰
 • پیدا کردن شغل مناسب برای دانشمندان علوم داده

پیدا کردن شغل مناسب برای دانشمندان علوم داده

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۰۰
 • ساخت نرم افزار های قابل نگهداری

ساخت نرم افزار های قابل نگهداری

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش طراحی Agile

آموزش طراحی Agile

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آشنایی با Hadoop Technology Stack

آشنایی با Hadoop Technology Stack

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش میکروسرویس های مبتنی بر رویداد

آموزش میکروسرویس های مبتنی بر رویداد

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آشنایی با Wireshark

آشنایی با Wireshark

پنج شنبه ۰۹ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۹:۰۰