Entity Framework

 • Lynda Accessing Existing Databases with Entity Framework Core

Lynda Accessing Existing Databases with Entity Framework Core

شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آغاز به کار با Entity Framework 6.1.3

آغاز به کار با Entity Framework 6.1.3

شنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آموزش Code-first Entity Framework با دیتابیس های Legacy

آموزش Code-first Entity Framework با دیتابیس های Legacy

شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آموزش پیشرفته Entity Framework

آموزش پیشرفته Entity Framework

چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۶:۰۰
 • مهاجرت به Entity Framework برای تیم های بزرگ

مهاجرت به Entity Framework برای تیم های بزرگ

شنبه ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آشنایی با Entity Framework 6.1

آشنایی با Entity Framework 6.1

دوشنبه ۰۷ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۱۹:۳۹
 • Entity Framework 6.1 : کار با مدل داده ای

Entity Framework 6.1 : کار با مدل داده ای

دوشنبه ۰۷ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۱۹:۳۹
 • دوره Entity Framework 6.1: ORM and Modifying Entities

دوره Entity Framework 6.1: ORM and Modifying Entities

دوشنبه ۰۷ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۱۹:۳۸
 • دوره آموزشی Entity Framework 6.1 ویژگی های SQL Server

دوره آموزشی Entity Framework 6.1 ویژگی های SQL Server

دوشنبه ۰۷ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۱۹:۳۸
 • آموزش Entity Framework 6.1 : توسعه کدنویسی

آموزش Entity Framework 6.1 : توسعه کدنویسی

دوشنبه ۰۷ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۱۹:۳۸
 • آشنایی با عملکرد پایگاه داده Entity Framework

آشنایی با عملکرد پایگاه داده Entity Framework

جمعه ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ - ساعت ۲۲:۲۵
 • شروع کار با Entity Framework 6

شروع کار با Entity Framework 6

پنج شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۴ - ساعت ۲۲:۵۳
 • نگاهی به آینده Entity Framework 7

نگاهی به آینده Entity Framework 7

یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ - ساعت ۲۰:۵۶
 • آموزش Entity Framework 6

آموزش Entity Framework 6

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ - ساعت ۱۰:۰۳
 • مجموعه کتاب های موسسه O’Reilly

مجموعه کتاب های موسسه O’Reilly

چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ - ساعت ۲۰:۳۸
 • آموزش ساخت وب سایت با Bootstrap و AngularJS و ASP.NET و EF و Azure

آموزش ساخت وب سایت با Bootstrap و AngularJS و ASP.NET و EF و Azure

دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۳ - ساعت ۱۴:۳۴
 • استفاده از Glimpse همراه با ASP.NET و MVC4 و Entity Framework

استفاده از Glimpse همراه با ASP.NET و MVC4 و Entity Framework

جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۱۵:۵۰
 • آموزش کوئری نویسی با Entity Framework

آموزش کوئری نویسی با Entity Framework

جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۱۳:۰۵
 • مهاجرت به Entity Framework Code First

مهاجرت به Entity Framework Code First

سه شنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۱۶:۱۴
 • اعتبارسنجی لایه Data با Entity Framework

اعتبارسنجی لایه Data با Entity Framework

سه شنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۸:۱۵
 • دسترسی به داده ها با استفاده از LINQ

دسترسی به داده ها با استفاده از LINQ

سه شنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۷:۲۴