SQL Server

 • Pluralsight Azure SQL Data Warehouse First Look

Pluralsight Azure SQL Data Warehouse First Look

چهارشنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۲۰:۳۰
 • Pluralsight SQL Server Improving Storage Subsystem Performance

Pluralsight SQL Server Improving Storage Subsystem Performance

شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۲:۳۰
 • Pluralsight SQL Server Consolidation Tactics and Best Practices

Pluralsight SQL Server Consolidation Tactics and Best Practices

پنج شنبه ۰۱ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۵:۰۰
 • ساخت Web API با ASP.NET Core

ساخت Web API با ASP.NET Core

پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش نکات، ترفندها و تکنیک های SQL

آموزش نکات، ترفندها و تکنیک های SQL

یکشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آشنایی با مفاهیم آمار در SQL Server

آشنایی با مفاهیم آمار در SQL Server

پنج شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش طراحی محیط پایگاه داده با SQL Server 2014 آزمون 70-465

آموزش طراحی محیط پایگاه داده با SQL Server 2014 آزمون 70-465

چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش SQL Server در دنیای واقعی از ابتدا

آموزش SQL Server در دنیای واقعی از ابتدا

چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش مبانی Analysis Services

آموزش مبانی Analysis Services

جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش SQL برای آنالیز و تهیه گزارش از داده ها

آموزش SQL برای آنالیز و تهیه گزارش از داده ها

دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آشنایی با ویژگی های جدید SQL Server 2016 برای برنامه نویسان

آشنایی با ویژگی های جدید SQL Server 2016 برای برنامه نویسان

دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش SQL Server 2016

آموزش SQL Server 2016

سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آشنایی با View ها در SQL Server 2012

آشنایی با View ها در SQL Server 2012

پنج شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۶:۰۰
 • کار با XML در SQL Server 2012

کار با XML در SQL Server 2012

پنج شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آشنایی با دیتابیس های LocalDB در SQL Server 2012

آشنایی با دیتابیس های LocalDB در SQL Server 2012

پنج شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش Stored Procedure در SQL Server 2012

آموزش Stored Procedure در SQL Server 2012

پنج شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۱:۰۰
 • پشتیبان گیری و بازیابی در SQL Server 2014

پشتیبان گیری و بازیابی در SQL Server 2014

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۲:۰۰
 • پشتیبان گیری و بازیابی در SQL Server 2012

پشتیبان گیری و بازیابی در SQL Server 2012

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش پیکربندی و مدیریت خودکار در SQL Server 2012

آموزش پیکربندی و مدیریت خودکار در SQL Server 2012

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش نصب SQL Server 2014

آموزش نصب SQL Server 2014

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش طراحی و ساخت دیتابیس در SQL Server 2012

آموزش طراحی و ساخت دیتابیس در SQL Server 2012

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۴:۰۰