Office 365

 • Lynda Learning Office 365

Lynda Learning Office 365

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۰۰
 • Lynda Office 365: Troubleshoot Availability and Usage

Lynda Office 365: Troubleshoot Availability and Usage

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۰۰
 • Lynda Office 365: Manage Cloud Identities

Lynda Office 365: Manage Cloud Identities

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۵۹
 • Lynda Office 365: Learning Excel

Lynda Office 365: Learning Excel

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۵۹
 • Lynda Office 365: Administration

Lynda Office 365: Administration

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۵۹
 • Lynda PowerPoint for Office 365: Animations

Lynda PowerPoint for Office 365: Animations

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۵۹
 • Lynda Team Collaboration in Office 365

Lynda Team Collaboration in Office 365

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۵۹
 • Lynda Office 365: Manage Identities using Azure AD Connect

Lynda Office 365: Manage Identities using Azure AD Connect

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۳۷
 • Lynda Office 365 Implement Networking and Security

Lynda Office 365 Implement Networking and Security

پنج شنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۳۰
 • Lynda Office 365 Configure Exchange Online and Skype for Business Online for End Users

Lynda Office 365 Configure Exchange Online and Skype for Business Online for End Users

جمعه ۰۲ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۰۰
 • Lynda Office 365 for Educators

Lynda Office 365 for Educators

جمعه ۰۲ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۷:۳۰
 • Lynda Office 365 Plan for Exchange Online and Skype for Business Online

Lynda Office 365 Plan for Exchange Online and Skype for Business Online

جمعه ۰۲ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آشنایی و گسترش Office 365

آشنایی و گسترش Office 365

جمعه ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آشنایی با هویت ها و الزامات Microsoft Office 365

آشنایی با هویت ها و الزامات Microsoft Office 365

دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش راه اندازی و کانفیگ Office 365

آموزش راه اندازی و کانفیگ Office 365

یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش Office 365 Groups برای مدیران

آموزش Office 365 Groups برای مدیران

یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش Excel 2016 برای مک

آموزش Excel 2016 برای مک

دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آموزش Access برای Office 365

آموزش Access برای Office 365

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۱۹:۰۰
 • مدیریت کلاینت ها و دستگاه های End-User در Office 365

مدیریت کلاینت ها و دستگاه های End-User در Office 365

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۰۰
 • شروع توسعه Office 365

شروع توسعه Office 365

چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آشنایی با Microsoft Teams

آشنایی با Microsoft Teams

شنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۴:۰۰