Mobile Development

 • Pluralsight Write Less Code with Xamarin Designer

Pluralsight Write Less Code with Xamarin Designer

پنج شنبه ۰۱ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۳۰
 • Tutsplus Provision and Sign Your iOS App With fastlane

Tutsplus Provision and Sign Your iOS App With fastlane

پنج شنبه ۰۱ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۲۰:۳۰
 • Lynda Learning Apple watchOS 3 App Development

Lynda Learning Apple watchOS 3 App Development

پنج شنبه ۰۱ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۰۰
 • مدیریت دستگاه های همراه با Meraki Managing iPads

مدیریت دستگاه های همراه با Meraki Managing iPads

شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۰۲:۰۰
 • کاربا دیتابیس با PHP و Mysql در توسعه اپلیکیشن های موبایل

کاربا دیتابیس با PHP و Mysql در توسعه اپلیکیشن های موبایل

پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۰۵:۰۰
 • توسعه اپلیکیشن های اندروید : برنامه نویسی آسان و سریع

توسعه اپلیکیشن های اندروید : برنامه نویسی آسان و سریع

چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۰۰
 • پرداخت درون برنامه ای در iOS با Swift

پرداخت درون برنامه ای در iOS با Swift

دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش توسعه نرم افزار های iOS: توسعه آزمون محور

آموزش توسعه نرم افزار های iOS: توسعه آزمون محور

یکشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آموزش عکاسی iPhone و iPad با iOS 10

آموزش عکاسی iPhone و iPad با iOS 10

پنج شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش توسعه اندروید: ساخت اولین نرم افزار شما

آموزش توسعه اندروید: ساخت اولین نرم افزار شما

چهارشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۰۰
 • برنامه نویسی Swift برای اپلیکیشن های ios

برنامه نویسی Swift برای اپلیکیشن های ios

چهارشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۰۰
 • ایجاد یک اپلیکیشن موبایل برای کسب و کار با Swift

ایجاد یک اپلیکیشن موبایل برای کسب و کار با Swift

سه شنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش توسعه بازی iOS با Swift 3 و SpriteKit

آموزش توسعه بازی iOS با Swift 3 و SpriteKit

دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش ساخت نرم افزارهای اندروید با Inventor 2 بدون کدنویسی

آموزش ساخت نرم افزارهای اندروید با Inventor 2 بدون کدنویسی

پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش انتشار اپلیکیشن اندروید در Google Play و Amazon

آموزش انتشار اپلیکیشن اندروید در Google Play و Amazon

چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش توسعه نرم افزار اندروید

آموزش توسعه نرم افزار اندروید

دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش اصول اندروید: BroadcastReciever

آموزش اصول اندروید: BroadcastReciever

دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش مبانی Swift 3

آموزش مبانی Swift 3

شنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۰۰
 • برنامه نویسی واکنشی در iOS با RxSwift

برنامه نویسی واکنشی در iOS با RxSwift

یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آموزش Google Firebase برای iOS

آموزش Google Firebase برای iOS

یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۹:۰۰
 • نکته ها و ترفندهای Apple Watch

نکته ها و ترفندهای Apple Watch

جمعه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۰۰