SolidWorks

 • Pluralsight SOLIDWORKS Essentials – In-depth Drawings

Pluralsight SOLIDWORKS Essentials – In-depth Drawings

پنج شنبه ۰۱ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۰۰
 • Pluralsight SOLIDWORKS Weldments in Assemblies

Pluralsight SOLIDWORKS Weldments in Assemblies

پنج شنبه ۰۱ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۰۰
 • طراحی قطعات و قالب گیری در SOLIDWORKS

طراحی قطعات و قالب گیری در SOLIDWORKS

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آشنایی با Revolve و Sweep در SOLIDWORKS

آشنایی با Revolve و Sweep در SOLIDWORKS

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۰۰
 • طراحی ارگونومیک در SOLIDWORKS

طراحی ارگونومیک در SOLIDWORKS

دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش SolidWorks 2016

آموزش SolidWorks 2016

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۲:۰۰
 • ساخت نخ های تابعی در SOLIDWORKS

ساخت نخ های تابعی در SOLIDWORKS

جمعه ۰۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آشنایی با تقارن و الگوهای عمومی در SOLIDWORKS

آشنایی با تقارن و الگوهای عمومی در SOLIDWORKS

یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۰۰:۰۰
 • مدلسازی قسمت های عمومی یک طرح با SOLIDWORKS

مدلسازی قسمت های عمومی یک طرح با SOLIDWORKS

پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۱۱:۰۰
 • مدل سازی قطعات فلزی در SOLIDWORKS

مدل سازی قطعات فلزی در SOLIDWORKS

دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۰۰
 • مبانی SOLIDWORKS

مبانی SOLIDWORKS

سه شنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش SOLIDWORKS 2016

آموزش SOLIDWORKS 2016

دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ - ساعت ۱۸:۰۰
 • معرفی ویژگی های SOLIDWORKS 2016

معرفی ویژگی های SOLIDWORKS 2016

چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ - ساعت ۲۲:۵۹
 • مدلسازی قاب فلزی در SolidWorks

مدلسازی قاب فلزی در SolidWorks

پنج شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۲۳:۵۴
 • گواهینامه پیشرفته SOLIDWORKS

گواهینامه پیشرفته SOLIDWORKS

سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۲۲:۵۵
 • گواهینامه مقدماتی SOLIDWORKS

گواهینامه مقدماتی SOLIDWORKS

سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۲۲:۵۵
 • آشنایی با ابزارهای مدلسازی سطوح در SOLIDWORKS

آشنایی با ابزارهای مدلسازی سطوح در SOLIDWORKS

یکشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۹:۱۳
 • مدل سازی کابینت با SOLIDWORKS

مدل سازی کابینت با SOLIDWORKS

جمعه ۲۴ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۱:۳۷
 • کار با ابزار Surfacing در SOLIDWORKS

کار با ابزار Surfacing در SOLIDWORKS

یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ - ساعت ۰۹:۴۳
 • مدل سازی اجزای مختلف قطعات با SolidWorks

مدل سازی اجزای مختلف قطعات با SolidWorks

پنج شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ - ساعت ۱۳:۴۱
 • آموزش مدل سازی قاب دوچرخه با SolidWorks

آموزش مدل سازی قاب دوچرخه با SolidWorks

پنج شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ - ساعت ۱۷:۰۳