SPSS Statistics

  • آموزش SPSS برای تحقیقات

آموزش SPSS برای تحقیقات

سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۰۰
  • تکنیک های پیشرفته نرم افزار IBM SPSS

تکنیک های پیشرفته نرم افزار IBM SPSS

چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵ - ساعت ۰۴:۰۰
  • کاربرد آنالیز رگرسیون خطی(Linear Regression) در نرم افزار SPSS

کاربرد آنالیز رگرسیون خطی(Linear Regression) در نرم افزار SPSS

جمعه ۲۲ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۰۷
  • آموزش نرم افزار SPSS Statistics

آموزش نرم افزار SPSS Statistics

چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ - ساعت ۱۲:۱۳