• آموزش اصولی ویژوال استودیو: بخش دهم – حفاظت از پایه کد با ارائه دهندگان کنترل منبع

آموزش اصولی ویژوال استودیو: بخش دهم – حفاظت از پایه کد با ارائه دهندگان کنترل منبع

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش اصولی ویژوال استودیو: بخش یازدهم – ابزارهای داده

آموزش اصولی ویژوال استودیو: بخش یازدهم – ابزارهای داده

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۳۰
 • آموزش مشخصات و کاتالوگ ها در نرم افزار AutoCAD Plant 3D

آموزش مشخصات و کاتالوگ ها در نرم افزار AutoCAD Plant 3D

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آموزش امنیت، سیاست گذاری و اعتبارسنجی در AWS برای DevOps

آموزش امنیت، سیاست گذاری و اعتبارسنجی در AWS برای DevOps

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۳۰
 • دوره معرفی VFX در After Effects Compositing

دوره معرفی VFX در After Effects Compositing

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۰۰
 • اشنایی با user در AutoCAD Plant 3D

اشنایی با user در AutoCAD Plant 3D

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۳۰
 • آموزش اصولی نرم افزار هودینی

آموزش اصولی نرم افزار هودینی

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آشنایی با تکنولوژی ها و لایه در آزمون (CCNP Switching (300-115

آشنایی با تکنولوژی ها و لایه در آزمون (CCNP Switching (300-115

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش 3D Tracking و Fusion Compositing

آموزش 3D Tracking و Fusion Compositing

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۳:۳۰
 • آموزش اسکن سه بعدی با دوربین

آموزش اسکن سه بعدی با دوربین

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش 3D Tracking و Compositing در After Effects

آموزش 3D Tracking و Compositing در After Effects

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۲:۳۰
 • دوره ساخت اپلیکیشن های متریال دیزاین برای اندروید با React Native

دوره ساخت اپلیکیشن های متریال دیزاین برای اندروید با React Native

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش Canvas 2017

آموزش Canvas 2017

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۱:۳۰
 • آموزش مبانی Pro Audio Equipment

آموزش مبانی Pro Audio Equipment

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش ایجاد فرم با HTML و CSS

آموزش ایجاد فرم با HTML و CSS

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۳۰
 • آموزش اصولی نرم افزار Fusion 360

آموزش اصولی نرم افزار Fusion 360

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش حرفه ای تبلیغات در بازاریابی فیسبوک

آموزش حرفه ای تبلیغات در بازاریابی فیسبوک

شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۳۰
 • آموزش گردش کار پست صوتی در Final Cut Pro X و Logic Pro X – بخش اول

آموزش گردش کار پست صوتی در Final Cut Pro X و Logic Pro X – بخش اول

شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش آنالیز فرآیند کسب و کار با نرم افزار Excel 2016

آموزش آنالیز فرآیند کسب و کار با نرم افزار Excel 2016

شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۲۲:۳۰
 • آموزش جلوگیری از اشتباهات رایج در Excel 2016

آموزش جلوگیری از اشتباهات رایج در Excel 2016

شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش تست خودکار برنامه های #F برای توسعه دهندگان

آموزش تست خودکار برنامه های #F برای توسعه دهندگان

شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۳۰