• آشنایی با زبان SQL

آشنایی با زبان SQL

دوشنبه ۰۴ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی تابعی با Elixir

آموزش برنامه نویسی تابعی با Elixir

دوشنبه ۰۴ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش مدیریت Office 365 با PowerShell

آموزش مدیریت Office 365 با PowerShell

دوشنبه ۰۴ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی واکنش گرا با Kotlin

آموزش برنامه نویسی واکنش گرا با Kotlin

دوشنبه ۰۴ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش پیکربندی و استقرار برای کلود

آموزش پیکربندی و استقرار برای کلود

دوشنبه ۰۴ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش اعمال Kotlin برای توسعه اپلیکیشن اندروید

آموزش اعمال Kotlin برای توسعه اپلیکیشن اندروید

دوشنبه ۰۴ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش دیالوگ های پیشرفته Adobe Experience Manager با رابط کاربری Granite 

آموزش دیالوگ های پیشرفته Adobe Experience Manager با رابط کاربری Granite 

یکشنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش مبانی فرآیند Rigging کاراکتر در 3ds Max 

آموزش مبانی فرآیند Rigging کاراکتر در 3ds Max 

یکشنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش قابلیت های جادویی MongoDB

آموزش قابلیت های جادویی MongoDB

یکشنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آشنایی با فریمورک Django

آشنایی با فریمورک Django

یکشنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش استقرا مداوم و دسترسی بالا در AWS

آموزش استقرا مداوم و دسترسی بالا در AWS

یکشنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش انتخاب و راه اندازی سوئیچ مناسب Aruba 

آموزش انتخاب و راه اندازی سوئیچ مناسب Aruba 

یکشنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش کنترلر کاراکتر بازی و هوش مصنوعی با Unity

آموزش کنترلر کاراکتر بازی و هوش مصنوعی با Unity

یکشنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش سیستم Loot در بازی سازی

آموزش سیستم Loot در بازی سازی

یکشنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش سیستم Inventory کاراکتر بازی با Unity

آموزش سیستم Inventory کاراکتر بازی با Unity

یکشنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش Shadow IT و نقش آن

آموزش Shadow IT و نقش آن

یکشنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش ایجاد وب سایت با React و ASP.NET Core

آموزش ایجاد وب سایت با React و ASP.NET Core

یکشنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش OWASP Top 10 2017

آموزش OWASP Top 10 2017

یکشنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش ایجاد اپلیکیشن با Spring Boot و Angular

آموزش ایجاد اپلیکیشن با Spring Boot و Angular

شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش شروع کار با GNS3

آموزش شروع کار با GNS3

شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش مهندسی داده Google Cloud Platform

آموزش مهندسی داده Google Cloud Platform

شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۰۰