محتوای این دوره بسیار عالی است و توجه شما را جلب خواهد کرد. این مجموعه ویدئویی شامل قسمت های  25 تا 34 دوره ی Code Clean Code: Patterns Design توسط Robert “Uncle Bob” Martin از سایت CleanCoders.com می باشد.

سرفصل:

  • الگوهای طراحی
  • فکتوری ها
  • الگوهای متد قالب و استراتژی
  • Finite State Machines و The State Pattern
  • تجزیه کننده SMC
  • ژنراتور SMC
  • Observer Pattern
  • Pattern Roundup
  • Pattern Apocalypse