تبلیغات

آموزش الگوهای طراحی (Design Patterns) توسط CleanCoders

دسته بندی ها: آموزش های INE ، الگوهای طراحی (Design Patterns)

محتوای این دوره بسیار عالی است و توجه شما را جلب خواهد کرد. این مجموعه ویدئویی شامل قسمت های  25 تا 34 دوره ی Code Clean Code: Patterns Design توسط Robert "Uncle Bob" Martin از سایت CleanCoders.com می باشد.

سرفصل:

  • الگوهای طراحی
  • فکتوری ها
  • الگوهای متد قالب و استراتژی
  • Finite State Machines و The State Pattern
  • تجزیه کننده SMC
  • ژنراتور SMC
  • Observer Pattern
  • Pattern Roundup
  • Pattern Apocalypse
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Design Patterns Clean Coders Video Series Publisher:INE Author:Robert C. Martin Duration:12 h


Get ready for something very different. This ain't no screen cast. This ain't no talkin' head lecture. This is an Uncle Bob Video! This is like watching Uncle Bob on stage, but more so. This is high content education that will hold your attention and stimulate your thoughts with its impactful and energetic style.
This video collection includes episodes 25-34 from the Clean Code: Design Patterns series by Robert “Uncle Bob” Martin from CleanCoders.com.
Table of Contents
Design Patterns
Design Patterns 00:55:55
Factories 1:05:13
Strategy & Template Method Patterns 00:50:11
Finite State Machines and The State Pattern 1:12:03
SMC Parser 1:16:30
SMC Generator 1:34:04
The Observer Pattern 1:04:58
Pile O'Patterns 1:08:50
Pattern Roundup 1:04:57
Pattern Apocalypse 1:21:33

پیشنهاد فرادرس