پیشنهاد فرادرس

آموزش مبانی جاوا برای مهندسان شبکه

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، آموزش شبکه ، آموزش های INE

در این دوره با ابزارها و متدهای برنامه نویسی با استفاده از Java، مفاهیم اصلی برنامه نویسی، اصول اصلی نوشتن در یک زبان شی گرا و چرخه حیات توسعه نرم افزار، ایجاد اپلیکیشن هایی برای سخت افزار شبکه پویا و پیکربندی شده که دارای قابلیت  اتصال به دستگاه ها، طبقه بندی و فیلتر کردن ترافیک و لاگ کردن باشد آشنا می شوید. این دوره مبتنی بر Java 1.7.0 است.

سرفصل:

 • معرفی برنامه نویسی
 • چرا برنامه نویسی یاد بگیریم؟
 • چرا برنامه نویسی یاد بگیریم؟ - کارآیی، انسجام، تکرارپذیری
 • چرا برنامه نویسی یاد بگیریم؟ - مستند سازی عملیات تجاری
 • چرا برنامه نویسی یاد بگیریم؟ - مردم اشتباه می کنند
 • چرا جاوا؟
 • چرا جاوا؟ - زبان های ترجمه شده و کامپایل شده
 • چرا جاوا؟ - مترجمان JVM و Bytecode
 • چرا جاوا؟ - کامپایل JIT
 • چرا جاوا؟ امنیت
 • پارادایم های برنامه نویسی
 • پارادایم های برنامه نویسی - دستوری
 • پارادایم های برنامه نویسی - تابعی و شی گرا
 • پارادایم های برنامه نویسی - انتزاع، پلی مورفیسم، وراثت، کپسول سازی
 • پارادایم های برنامه نویسی - سیستم های تایپ (strong, weak, duck)
 • چرخه حیات توسعه نرم افزار
 • چرخه حیات توسعه نرم افزار - جمع آوری ملزومات
 • چرخه حیات توسعه نرم افزار - طراحی
 • چرخه حیات توسعه نرم افزار -  پیاده سازی
 • چرخه حیات توسعه نرم افزار - تست
 • چرخه حیات توسعه نرم افزار - نگهداری
 • چرخه حیات توسعه نرم افزار -  بهینه سازی و کنترل منبع
 • جاوا 101
 • Hello, World
 • Hello, World -  کنوانسیون ها و متدها
 • Hello, World - آرکومان ها و مقادیر بازگشتی
 • Hello, World - کامپایل کردن
 • مفاهیم کلیدی - اولیه و اشیاء
 • مفاهیم کلیدی - کلاس ها و Instances
 • مفاهیم کلیدی - رابط ها و  پیاده سازی
 • مفاهیم کلیدی - بسته بندی
 • مفاهیم کلیدی - حفظ حریم خصوصی
 • Hello - شرایط
 • Hello - کنترل جریان
 • Hello - استثناها
 • ساختارهای داده
 • ساختارهای داده -  آرایه ها
 • ساختارهای داده - لیست ها
 • ساختارهای داده -  نقشه ها
 • اشکال زدایی
 • اشکال زدایی -  خطای استاندارد
 • اشکال زدایی - ردیابی پشته
 • اشکال زدایی - لاگ کردن
 • اشکال زدایی - JDB
 • تسک های رایج
 • تسک های رایج - مدیریت Equality
 • تسک های رایج - تبدیل تایپ ها
 • تسک های رایج - ورودی / خروجی فایل
 • تسک های رایج -  عبارات منظم
 • تسک های رایج - خروجی فرمت شده
 • تسک های رایج -  آرشیو JAR
 • تسک های رایج - کتابخانه های شخص ثالث
 • تسک های رایج - سوئیچ های خط فرمان
 • جاوا برای دستگاه های شبکه
 • بسته ها، سوکت ها و پورت ها
 • SNMP با SNMP4j
 • Cisco onePK برای دستگاه های IOS
 • Cisco onePK برای دستگاه های IOS - معرفی
 • Cisco onePK برای دستگاه های IOS - اتصال
 • Cisco OnePK برای دستگاه های آی او اس- Polling
 • Cisco onePK برای دستگاه های IOS - تغییر تنظیمات
 • Cisco onePK برای دستگاه های آی او اس - ACL
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
Java Fundamentals For Network Engineers Publisher:INE Author:Zak Burke Duration:5hr 32min

This course provides an introduction to programming methods and tools using Java. It introduces core programming concepts, core principles of writing in an object-oriented language, and the software development lifecycle at a very high level. Examples focus on writing applications for dynamically configurable network h
Course Description
This course provides an introduction to programming methods and tools using Java. It introduces core programming concepts, core principles of writing in an object-oriented language, and the software development lifecycle at a very high level. Examples focus on writing applications for dynamically configurable network hardware and include connecting to devices, classifying and filtering traffic, and logging. This course is based on Java 1.7.0.
Introduction to Programming
Why Learn to Program?
Why Learn to Program? :: Efficiency, Consistency, Repeatability
Why Learn to Program? :: Documenting Business Practices
Why Learn to Program? :: People Make Mistakes
Why Java?
Why Java? :: Compiled vs. Interpreted Languages
Why Java? :: The JVM and Bytecode Interpreter
Why Java? :: JIT Compilation
Why Java? :: Security
Programming Paradigms
Programming Paradigms :: Imperative
Programming Paradigms :: Functional & Object Oriented
Programming Paradigms :: OO: Abstraction, Polymorphism, Inheritance, Encapsulation
Programming Paradigms :: Type Systems (strong, weak, duck)
The Software Development Lifecycle
The Software Development Lifecycle :: Gathering Requirements
The Software Development Lifecycle :: Design
The Software Development Lifecycle :: Implementation
The Software Development Lifecycle :: Testing
The Software Development Lifecycle :: Maintenance
The Software Development Lifecycle :: Optimization & Source Control
Java 101
Hello, World
Hello, World :: Conventions & Methods
Hello, World :: Arguments & Return Values
Hello, World :: Compiling
Key Concepts
Key Concepts :: Primitives & Objects
Key Concepts :: Classes & Instances
Key Concepts :: Interfaces & Implementations
Key Concepts :: Packages
Key Concepts :: Privacy
Hello, _____!
Hello, _____! :: Conditions
Hello, _____! :: Flow Control
Hello, _____! :: Exceptions
Data Structures
Data Structures :: Arrays
Data Structures :: Lists
Data Structures :: Maps
Debugging
Debugging :: Standard Error
Debugging :: Stack Traces
Debugging :: Logging
Debugging :: JDB
Common Tasks
Common Tasks :: Handling Equality
Common Tasks :: Converting Types
Common Tasks :: File Input/Output
Common Tasks :: Regular Expressions
Common Tasks :: Formatted Output
Common Tasks :: JAR Archives
Common Tasks :: Third Party Libraries
Common Tasks :: Command Line Switches
Java for Network Devices
Packets, Sockets, and PortsPackets, Sockets, and Ports
SNMP with SNMP4jSNMP with SNMP4j
Cisco onePK for IOS devices
Cisco onePK for IOS devices :: Intro
Cisco onePK for IOS devices :: Connecting
Cisco onePK for IOS devices :: Polling
Cisco onePK for IOS devices :: Changing Settings
Cisco onePK for IOS devices :: ACL

پیشنهاد فرادرس