در هنگام کار بادیکشنری های پایتون، گاهی اوقات کد شما باید با کلید هایی که ممکن است وجود نداشته باشد برخورد کند. در حقیقت، کد شما ممکن است در حال حاضر یک اشکال یا باگ بزرگ در آن داشته باشد.این دوره سه تکنیک برای مدیریت کلید های گم شده دیکشنری در پایتون را به شما آموزش می دهد.

سرفصل:

  • چگونه می توانم کلید های گم شده دیکشنری در پایتون را مدیریت کنم؟