اگر داده سایت شما به طور مرتب تغییر کند، ممکن است بخواهید نگاهی به Handlebars بیاندازید. Handlebars یک پردازنده ی قالب است که به صورت پویا صفحات HTML شما را تولید می کند و زمان صرفه جویی در انجام آپدیت های دستی را ذخیره می کند. در این آموزش، Handlebars معرفی می شود و به شما آموزش می دهد که چگونه یک قالب پایه برای سایت خود ایجاد کنید.

Handlebars صفحه HTML را با ساخت یک ساختار JSON و اجرای آن از طریق یک قالب ایجاد می کند. این قالب ها عمدتا در HTML نوشته شده و با متغیرهایی که به شما اجازه داده می شود داده را در صورت نیاز تزریق کنید.