Lynda_Business_Storytelling_with_C.C._Chapman

داستان گویی فقط برای قصه ها نیست؛ برای کسب و کار شما نیز حیاتی است. داستان گویی می تواند به شما در برقراری ارتباط با مشتریان و بازاریابی ایده ها و همچنین حل مشکلات کمک کند. یک راه عالی برای گرفتن مفهوم پروژه برای راه اندازی است.
در این دوره، نویسنده و مشاور داستان گویی C.C. Chapman از طریق استراتژی های داستان سرایی ، از جمله شناسایی مخاطبان، طوفان مغزی، پیچیدن جزئیات و تبدیل داستان خود به یک واقعیت، به شما کمک می کند.

مباحث دوره:

  • بررسی دوره
  • چرا از داستان در کسب و کار استفاده کنید؟
  • ساخت یک داستان
  • اهداف خود را مشخص کنید
  • طوفان مغزی خلاقانه
  • برنامه ریزی استراتژی
  • مثال های خوب و منابع