کسب گواهینامه CISA به توانایی های شما جهت حسابرسی، کنترل و نظارت بر سیستم های اطلاعاتی اعتبار می بخشد. در این بخش با عملیات IT، نگهداری و ارائه سرویس ها، معماری سیستم، سخت افزار، نرم افزار و شبکه، و همچنین جزئیات مربوط به فن آوری بی سیم و مبتنی بر ابر و بازیابی فاجعه آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • عملیات IS
 • عملیات سیستم های اطلاعاتی
 • چرخه عمر اطلاعات
 • پشتیبان گیری، redundancy و ملاحظات مدیریتی
 • سخت افزار، نرم افزار و معماری IS
 • معماری کامپیوتر
 • معماری سیستم های اطلاعاتی
 • سیستم های مدیریت پایگاه داده
 • شبکه سازی IS
 • کابل کشی و انواع انتقال داده
 • مدل OSI و اپلیکیشن شبکه
 • دستگاه های شبکه
 • استانداردهای شبکه، خدمات و پروتکل ها
 • فن آوری های بی سیم و استانداردها
 • شبکه های حسابرسی
 • نتیجه
 • مراحل بعدی