پیشنهاد فرادرس

آموزش Mail Merge در Word 2016

دسته بندی ها: آموزش آفیس ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش ورد (Word)

در این دوره ی آموزشی استفاده از امکانات Mail Merge در Word 2016 را فرا خواهید گرفت. تمامی مطالب این دوره در قالب مثالهای کاربردی آموزش داده می شود.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda است.

سرفصل های این دوره:

 • انتخاب یک منبع داده
 • ایجاد یک منبع داده جدید
 • استفاده از ادغام ایمیل با مخاطبین Outlook
 • ادغام داده ها از یک صفحه گسترده اکسل
 • قرار دادن بلوک های آدرس و زمینه های دیگر
 • زمینه تطبیق از یک منبع داده
 • قالب بندی داده های عددی و تاریخ
 • ایجاد پیام های ایمیل شخصی
 • اتصال اسناد ورد به ایمیل ادغام
 • ایجاد پاکت نامه، برچسب و دایرکتوری
 • و ...

عنوان دوره: Lynda Mail Merge in Depth with Word 2016

مدت دوره: 2 ساعت و 20 دقیقه

نویسنده: Gini Courter

توضیحات:

https://www.lynda.com/Word-Online-tutorials/Mail-Merge-Depth-Word-2016/417092-2.html
Lynda Mail Merge in Depth with Word 2016

Gini Courter 2h 20m Intermediate

Learn how to use Word's Mail Merge feature to quickly build customized documents, everything from personalized letters and envelopes to labels and email messages. Author Gini Courter shows how to use Mail Merge to take a form letter or any other template and insert data in the form of variables, such as names, addresses, dates, and amounts due. She also covers how to connect to existing data sources in Access, Outlook, and Excel; create new data sources; add attachments to merged email messages; use rules for advanced mail merges; and troubleshoot Mail Merge issues. Topics include: Choosing a data source Creating a new data source Using Mail Merge with Outlook contacts Mail merging data from an Excel spreadsheet Inserting address blocks, greetings, and other fields Matching fields from a data source Formatting numeric data and dates Creating personalized email messages Attaching Word documents to merged emails Creating envelopes, labels, and directories Using rules for customized merges: FILLIN, ASK, and IF�THEN�ELSE

Introduction 3m 38s Welcome 1m 12s What you need for this course 1m 34s Using the exercise files 52s 1. Creating Personalized Letters 1h 8m Understanding Mail Merge 2m 30s Creating a simple letter for Mail Merge 4m 6s Choosing a data source 4m 44s Using Mail Merge with Outlook contacts 5m 20s Creating a new data source for Mail Merge 4m 55s Using Mail Merge with an Access table or query 2m 9s Using Mail Merge with an Excel table 5m 35s Matching fields from the data source 4m 58s Inserting address blocks, greeting lines, and merge fields 5m 46s Simulating the merge 4m 9s Completing the merge 5m 19s Troubleshooting mail merge 5m 39s Formatting numeric Labels in Excel 3m 18s Fixing numeric and date formats in Word 10m 21s 2. Using Email Merge 13m 50s What email merge can do for you 3m 1s Creating personalized email messages 5m 51s Attaching a Word document to an email message 4m 58s 3. Creating Envelopes, Labels, and Directories 28m 46s Creating envelopes 6m 54s Creating labels 9m 10s Adding an image to each label 3m 0s Creating identical labels 2m 44s Creating a directory 6m 58s 4. Using Rules and Other Advanced Features 24m 1s Prompting for global input with FILLIN 4m 8s Prompting for individual input with FILLIN 7m 5s Prompting for repeating input with ASK 6m 4s Using IF-THEN-ELSE for intelligent merging 6m 44s Conclusion 1m 17s Next steps 1m 17s

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Mail Merge in Depth with Word 2016

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 368.0MB Lynda Mail Merge in Depth with Word 2016_git.ir.rar