برای این نوشته توضیحات بنویسید:
1
2
3
4
5
ثبت
     
انصراف

برای این نوشته توضیحات بنویسید

در این دوره ی آموزشی ترمیم و تغییر دادن پس زمینه یک عکس قدیمی و همچنین ویرایش کردن این نوع عکسها را در فتوشاپ یاد می گیرید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda است.

سرفصل های این دوره:

  • ارزیابی طرح
  • بررسی عکس و پس زمینه جدید
  • انتخاب یک پس زمینه جدید: مشکلات و راه حل
  • ایجاد یک پس زمینه جایگزین
  • آماده کردن تصویر اصلی
  • ایجاد پس زمینه
  • پس زمینه جدید
  • و …

عنوان دوره: Lynda Photoshop Restoration Techniques: Replacing a Background

مدت دوره: 38 دقیقه

نویسنده: Neil Rhodes


توضیحات:

https://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Photoshop-Restoration-Techniques-Replacing-Background/459491-2.html
Lynda Photoshop Restoration Techniques: Replacing a Background

Neil Rhodes
38m 54s
Intermediate

A common photo restoration task involves replacing the background in an old photo�for example, to turn a snapshot into something that looks more like a studio portrait.
In this course, master restorationist Neil Rhodes shows how to accomplish tasks like these using Photoshop. He covers the entire process: evaluating the photo, choosing an appropriate replacement background, using Photoshop's selection features to create a precise mask, and then inserting the new background and matching the grain of the original.

Introduction
1m 35s
Welcome
49s
What you should know
28s
How to use the exercise files
18s
1. Evaluate and Plan
4m 20s
Evaluate the photo and new background
1m 39s
Select a new background: Problems and solutions
2m 41s
2. Create a Replacement Background
14m 38s
Prepare the original image
4m 16s
Create the background
10m 22s
3.Insert the New Background
17m 29s
Mask the old background
4m 18s
Match grain and shadows
6m 35s
Final touches: Focus and light
6m 36s
Conclusion
52s
Next steps
52s