برای این نوشته توضیحات بنویسید:
1
2
3
4
5
ثبت
     
انصراف

برای این نوشته توضیحات بنویسید

در این دوره ی آموزشی با نرم افزار Revit 2017 آشنا می شوید و پس از آن یاد می گیرید که چگونه از امکانات و ابزارهای نرم افزار Revit MEP 2017 در عمل و در پروژه های واقعی استفاده کنید.

MEP مخفف سه عبارت Mechanical ، electrical و plumbing به معنای مکانیکی، الکتریکی و لوله کشی می باشد.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda است.

سرفصل های این دوره:

 • شروع یک پروژه با استفاده از قالب Revit
 • تور رابط کاربر
 • لینک کردن مدل های دیگر
 • کپی کردن سطوح و راه اندازی نظارت
 • ایجاد طرح های طبقه
 • مشاهده مدل
 • اضافه کردن پانل
 • ایجاد فضا
 • ایجاد یک مدار
 • اضافه کردن وسایل روشنایی
 • اضافه کردن سوئیچ
 • ایجاد یک مدار روشنایی
 • ایجاد یک مدار سوئیچینگ
 • ایجاد و برچسب زدن یک طرح سیم کشی
 • شروع یک پروژه مکانیکی
 • اضافه کردن تجهیزات مکانیکی
 • اضافه کردن لوازم جانبی و اتصالات مجرا
 • و …

عنوان دوره: Lynda Revit 2017: Essential Training for MEP( Imperial)

مدت دوره: 3 ساعت و 52 دقیقه

نویسنده: Eric Wing


توضیحات:

https://www.lynda.com/Revit-tutorials/Revit-2017-Essential-Training-MEP-Imperial/456361-2.html
Lynda Revit 2017: Essential Training for MEP (Imperial)

Eric Wing
3h 52m
Beginner

MEP (mechanical, electrical, and plumbing) design is one of the major components of the BIM chain�and Revit is the design tool of choice for many MEP engineers. This course focuses on the MEP features of Revit 2017, the latest version of the software. It's designed for the novice user who prefers to work in imperial units (inches and feet). The videos are broken down into trades, as follows:

Introduction
2m 43s
Welcome
1m 5s
What you should know before watching this course
49s
Using the exercise files
49s
1. Starting a Revit Project
26m 5s
Starting a project using Revit templates
2m 58s
Touring the user interface
4m 7s
Linking other models
4m 28s
Copying levels and setting up monitoring
6m 35s
Creating floor plans
4m 0s
Viewing the models
3m 57s
2. Revit Electrical
32m 47s
Adding receptacles
1m 56s
Adding panels
1m 57s
Creating spaces
3m 43s
Creating a circuit
1m 41s
Adding lighting fixtures
2m 45s
Adding switches
1m 35s
Creating a lighting circuit
1m 30s
Creating a switching circuit
1m 17s
Creating and labeling a wiring plan
3m 19s
Adding conduit
3m 25s
Creating conduit types
4m 19s
Adding cable tray
3m 11s
Challenge: Electrical
29s
Solution: Electrical
1m 40s
3. Revit Mechanical
34m 41s
Starting a mechanical project
3m 0s
Adding mechanical equipment
1m 54s
Adding air terminals
3m 28s
Adding a supply duct
3m 4s
Adding a return duct
3m 28s
Adding duct accessories and fittings
2m 5s
Sizing a duct
2m 30s
Tagging a duct
5m 37s
Adding zones and heating and cooling loads
4m 25s
Challenge: Mechanical
24s
Solution: Mechanical
4m 46s
4. Revit Plumbing
32m 37s
Creating a plumbing view
2m 31s
Adding fixtures and domestic supply piping
5m 7s
Adding sanitary sloped piping
4m 55s
Adding equipment
3m 21s
Adding additional piping
5m 42s
Creating a system
2m 50s
Adding pipe accessories
2m 23s
Tagging items
3m 27s
Looking at the System Browser
2m 21s
5. Revit Fire Protection
31m 41s
Creating a sprinkler view
2m 5s
Adding sprinklers
3m 0s
Creating sprinkler pipe types
3m 8s
Modeling mains
4m 51s
Modeling branch lines
5m 12s
Adding pipe accessories
2m 42s
Tagging items
3m 31s
Adding specialty items
2m 12s
Creating a fire alarm circuit
2m 47s
Creating a fire alarm view
2m 13s
6. Revit Worlkflow
50m 24s
Creating detail views
5m 37s
Importing CAD
3m 18s
Importing details
1m 57s
Creating sheets
5m 41s
Printing sheets
2m 45s
Creating schedules
6m 41s
Using phasing
4m 58s
Working with text
3m 18s
Working with dimensions
4m 29s
Looking at mechanical settings
3m 1s
Simple modify techniques
5m 47s
Making and controlling revisions
2m 52s
7. Fabrication Parts
20m 57s
Fabrication settings
3m 2s
Designing and optimizing to fabrication
2m 41s
Modeling fabrication parts
4m 31s
Adding hangers
4m 54s
Tagging
3m 2s
Fabrication schedules
2m 47s
Conclusion
22s
Next steps
22s