آموزش NVivo

دسته بندی: مباحث عمومی
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
lynda-nvivo-2018-essential-training

آموزش اصولی NVivo 2018


NVivo ابزار پیشرو برای تحلیل پژوهش کیفی است. در این دوره با نحوه استفاده از NVivo برای جمع آوری، سازماندهی و تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی غیر عددی ما...

1397/03/10 2891 بازدید زیرنویس دارد