قالب ها پایه و اساس برنامه نویسی ++C مدرن را تشکیل می دهند. نه تنها برای استفاده از کتابخانه استاندارد بلکه برای استفاده از بسیاری از ویژگی های موجود در C ++ 11 و C ++ 14 باید به درستی درک شوند. با ارائه یک نگاه جزئی تر به نحوه ایجاد و استفاده از توابع قالب و کلاس ها در کدنویسی ++C، این دوره فراتر از اصول اولیه است و برای برنامه نویسان سطح متوسط به بالا طراحی شده است.

سرفصل ها:

 • معرفی
 • درباره نویسنده
 • پارامترهای Non-Template
 • پارامتر پیش فرض
 • بارگذاری قالب ها
 • تخصص
 • نمونه سازی صریح
 • پارامترهای قالب
 • قالب و وراثت
 • ++C مدرن
 • برنامه نویسی عمومی
 • صفات نوع
 • طراحی مبتنی بر سیاست
 • تمرینات
 • نتیجه