یادگیری سینتکس یک زبان امری آسان است اما یادگیری تفکر تحت پارادایم های مختلف دشوار می باشد. این دوره به شما کمک می کند تا از یک برنامه نویس جاوا به یک برنامه نویس تابعی برای مثال با استفاده از جاوا، اسکالا و Clojure مبدل شوید. به جای تمرکز بر ویژگی های خاص زبان، تفکر تابعی به انواع شیوه های رایج در زبان های OOP نگاه می کند و سپس به شما نشان می دهد که چگونه مشکلات مشابه را با استفاده از یک زبان تابعی می توان حل کرد.به عنوان مثال، شما می دانید چگونه با استفاده از مکانیزم هایی مانند وراثت و پلی مورفیسم در Java از کد استفاده مجدد کنید. استفاده مجدد کد در زبان های تابعی با استفاده از توابع مرتبه بالا، ترکیب، و روش چندگانه امکان پذیر است.

سرفصل ها:

  • مقدمه
  • شروع کار
  • توابع
  • Laziness
  • جفت شدن در مقابل ترکیب
  • ساختارهای داده تابعی
  • تفکر مجدد
  • خلاصه