این دوره به آموزش معماری اطلاعات یا (IA) و بررسی کامل موارد مورد نیاز در طراحی UX می پردازد. همچنین با مفاهیم، روش های تحقیق و طراحی و فرایندهای پیاده سازی شده در عمل IA آشنا می شوید. در بخش اول، با تعریف IA، مشکلاتی که رفع می کند و چگونه کاربران آن را تجربه می کنند آشنا می شوید. در بخش دوم، موارد مورد نیاز پیش از تعریف IA را بیان می کند. در بخش سوم، بازبینی کامپوننت های استاندارد مورد استفاده برای اجرای IA و در قسمت چهارم مهارت های اساسی را که باید در انجام IA بدانید آموزش می دهد.

سرفصل ها:

 • معرفی دوره
 • معماری اطلاعات چیست؟
 • طراحی برای پیدا کردن
 • طراحی برای درک
 • درک فضای مشکل
 • تعریف یک مدل مفهومی
 • طرح های سازمان
 • سیستم های برچسب زدن
 • سیستم های ناوبری
 • سیستم های جستجو
 • سیستم های نامرئی
 • کار با دیگران
 • ارتباط و مستند سازی
 • مدیریت تغییر
 • خلاصه