مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آشنایی با اصول اولیه معماری نرم افزار

دسته بندی ها: آموزش های OReilly ، آموزش معماری نرم افزار (Software Architecture)

oreilly-software-architecture-fundamentals-understanding-the-basics

در این آموزش تصویری بااصول معماری نرم افزار آشنا می شوید. در این دوره الگو ها و سبک های معماری نرم افزار ، کار با انواع معماری ، تکنیک هایی برای توسعه نرم افزار و... را می آموزید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Oreilly است.

سرفصل های این دوره:

 • مهارت های معماری1
 • تحویل مداوم
 • مهارت های معماری 2
 • درک پایه کد بزرگ
 • معماری برای تغییر
 • الگوهای معماری قسمت 1
 • الگوهای معماری قسمت 2
 • الگوهای طراحی
 • معماری ضد الگوها قسمت 1
 • معماری ضد الگوها قسمت 2
 • ادغام معماری اصول
 • معماری سازمانی مفاهیم و اصول
 • و ...

عنوان دوره: Oreilly Software Architecture Fundamentals Understanding the Basics

مدت دوره: 6 ساعت و 57 دقیقه

نویسنده: Neal Ford, Mark Richardsتوضیحات:

Oreilly Software Architecture Fundamentals Understanding the Basics

Neal Ford, Mark Richards 6 hours 57 minutes

In this anticipated video series, Neal Ford and Mark Richards examine the responsibilities of a software architect, specifically the knowledge and skills you need to be effective in that role. The first video in the series, Software Architecture Fundamentals Understanding the Basics , not only introduces development techniques

Introduction 28m 22s Architecture Soft Skills Part 1 11m 58s Continuous Delivery 41m 09s Architecture Soft Skills Part 2 36m 37s Understanding Large Codebases 36m 46s Architecting for Change 17m 24s Architecture Patterns Part 1 48m 00s Architecture Patterns Part 2 35m 22s Design Patterns 22m 37s Architecture Anti-Patterns Part 1 15m 24s Architecture Anti-Patterns Part 2 27m 05s Tooling and Documentation 34m 27s Integration Architecture Fundamentals 47m 28s Enterprise Architecture Concepts and Fundamentals 14m 33s

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Oreilly Software Architecture Fundamentals Understanding the Basics

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس