پیشنهاد فرادرس

آموزش Spring MVC برای برنامه نویسان جاوا

دسته بندی ها: آموزش اسپرینگ (Spring MVC) ، آموزش های OReilly ، آموزش جاوا (Java)

این آموزش ویدئویی طراحی شده است که به نوآوران توسعه دهنده جاوا آموزش دهد تا اپلیکیشن های وب ساخت یافته با ماژول Spring model view controller یا MVC بسازند. این ماژول MVC فریمورک Spring یک فریمورک وب ساده و سبک وزن را فراهم می کند که به برنامه نویسان اجازه می دهد تا با استفاده از یک رویکرد معین، نگرانی های رایج اپلیکیشن وب را مورد خطاب قرار دهد. دانش جویان نحوه پیکربندی مجموعه ی پیشرفته از کامپوننت های فریمورک را برای ساخت اپلیکیشن های  قابل پیش بینی و  قابل نگهداری یاد خواهند گرفت تا با استفاده از این تکنولوژی مستند شده از ساخت یافته بودن اپلیکیشن ها بهره برند. شرکت کنندگان باید با اصول زبان برنامه نویسی جاوا و مفاهیم پایه فریمورک Spring آشنا باشند. در این دوره با نحوه کار با با پشتیبانی Spring برای سرویس های وب، تجربه کار با Reactive Stack، نحوه مدیریت درخواست با کنترلرها، تسهیل توسعه سرویس وب با سرویس های وب Spring، بهبود جریان های واکنش گرا و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • درباره مربی دوره
 • معرفی Spring MVC
 • معرفی Model View Controller
 • مزایای Model View Controller
 • ویژگی های Spring MVC
 • نصب JDK
 • نصب Spring Tool Suite
 • نمایش Spring MVC
 • پیکربندی Spring MVC Java
 • تاریخچه پیکربندی
 • راه اندازی پروژه
 • پیکربندی ورود به سیستم
 • ثبت DispatcherServlet با جاوا
 • پیکربندی Expedited Dispatcher
 • سلسله مراتب متن
 • پیکربندی View Resolution
 • پیکربندی Boot
 • مبانی Boot
 • Overrides پیکربندی
 • Thymeleaf Template Engine
 • WAR Packaging
 • پردازش درخواست
 • پروژه
 • مدیریت درخواست با کنترلرها
 • ایجاد نقشه های درخواست
 • ایجاد مدل ها
 • سیم کشی خودکار سرویس های کنترلر
 • متغیرها در مسیر
 • کار با Flexible Handler
 • کار با آرگومان های Flexible Handler
 • اتصال داده درخواست
 • تگ های Spring MVC
 • تگ URL
 • تگ فرم
 • تگ Input
 • تگ Select
 • Checkboxes و Radio Buttons
 • تگ Textarea
 • کنترلرهای پیشرفته
 • Databinding Composite Objects
 • Databinding Lists
 • کار با ModelAttributes
 • کار با SessionAttributes
 • SessionStatus
 • ResponseBody@
 • RequestBody@
 • اعتبارسنجی و مدیریت استثنا
 • Validators - قسمت 1
 • Validators - قسمت 2
 • اعتبارسنجی Bean
 • خطاهای فرم
 • ExceptionHandler@
 • HandlerExceptionResolver
 • View Resolution
 • Chaining View Resolvers
 • محتوا
 • Redirects
 • RedirectAttributes
 • FlashAttributes
 • کامپوننت های پیشرفته
 • Handler Interceptors
 • Bean Scopes
 • پشتیبانی JSON
 • Databinding با کانورتر
 • آرگومان های Databinding با کانورتر
 • پشتیبانی آپلود فایل
 • ویژگی های امنیتی
 • نصب Postman
 • پیکربندی Global CORS
 • پیکربندی Granular CORS
 • حفاظت CSRF
 • تست MVC
 • تست Spring MVC
 • پیکربندی Test Case
 • معرفی TestRestTemplate
 • پست ها با TestRestTemplate
 • تست منحصرا متن
 • Fluent API
 • تست متن محدود
 • Async و جریان
 • Async با نتایج مختلف
 • Async با Callables
 • جریان با ResponseBodyEmitter
 • جریان با رویدادهای ارسال سرور
 • سرویس های وب Spring
 • ایجاد XSD
 • ایجاد کلاس از XSD
 • پیکربندی سرویس
 • Endpoints
 • پیکربندی Consumer
 • WebServiceTemplate
 • اپلیکیشن های واکنش گرا با WebFlux
 • مفاهیم واکنش گرا
 • Spring WebFlux
 • Mono
 • Flux
 • RouterFunction
 • HandlerFunction
 • نتیجه
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Spring MVC for Java Developers Publisher:Oreilly Author:Kevin Bowersox Duration:09:14:54

This screencast is designed to teach novice-level Java developers how to efficiently build well structured Java web applications with the Spring model view controller (MVC) module. The MVC module of ... - Selection from Spring MVC for Java Developers [Video]
Release Date: April 2018
ISBN: 9781492036043
Video Description
This screencast is designed to teach novice-level Java developers how to efficiently build well structured Java web applications with the Spring model view controller (MVC) module. The MVC module of the Spring framework provides a simple and lightweight web framework that allows developers to address common web application concerns using an established approach. Students will learn how to configure an advanced set of framework components to build predictable and highly maintainable applications that benefit from being constructed using this well documented technology. Participants should be familiar with the basics of the Java programming language and the concepts underlying the Spring Framework.Learn how to work with Spring’s support for web servicesGain experience working with the Reactive StackUnderstand how to perform request handling with controllersLearn to facilitate web service development with Spring web servicesUnderstand how to leverage reactive streamsKevin Bowersox leads development teams that build Java web applications for the federal government. A Java expert with 18 years of experience, Kevin's primary passion is helping coders understand and enjoy the benefits of automating software development practices. He holds a BA in Information Sciences and Technology from Penn State and is the author of multiple O'Reilly titles on topics such as Spring Framework, Hibernate, Apache Maven, and Jenkins.
Introduction
Welcome to the Course
00:06:16
About the Author
00:03:35
Spring MVC Introduction
Spring MVC Introduction
00:01:47
Model View Controller Overview
00:03:21
Model View Controller Benefits
00:07:30
Spring MVC Features
00:07:43
JDK Installation
00:02:53
Spring Tool Suite Installation
00:03:05
Spring MVC Demonstration
00:06:43
Spring MVC Java Configuration
Spring MVC Java Configuration
00:02:10
Configuration History
00:08:49
Project Setup
00:05:41
Logging Configuration
00:04:02
DispatcherServlet Registration with Java
00:10:01
Expedited Dispatcher Configuration
00:05:05
Context Heirarchies
00:06:40
View Resolution Configuration
00:07:30
Boot Configuration
Boot Configuration
00:01:30
Boot Basics
00:09:22
Configuration Overrides
00:05:19
Thymeleaf Template Engine
00:04:01
WAR Packaging
00:04:33
Basic Request Processing
Request Processing Overview
00:08:05
Course Project Walkthrough
00:04:20
Handling Requests with Controllers
00:07:01
Establishing Request Mappings
00:07:35
Building Models
00:04:54
Autowiring Controller Services
00:06:45
Variables in Paths
00:07:32
Working with Flexible Handler Arguments
00:07:19
Binding Request Data
00:07:30
Spring MVC Tags
Spring MVC Tags Overview
00:01:41
URL Tag
00:06:32
Form Tag
00:06:56
Input Tag
00:05:59
Select Tag
00:05:31
Checkboxes and Radio Buttons
00:05:38
Textarea Tag
00:04:17
Advanced Controllers
Advanced Controllers Overview
00:03:34
Databinding Composite Objects
00:06:31
Databinding Lists
00:06:01
Working with ModelAttributes
00:07:38
Working with SessionAttributes
00:08:26
SessionStatus
00:03:25
@ResponseBody
00:06:19
@RequestBody
00:04:32
Validation and Exception Handling
Validation and Exception Handling Chapter Overview
00:03:48
Validators Part 1
00:05:43
Validators Part 2
00:03:43
Bean Validation
00:03:53
Form Errors
00:04:51
@ExceptionHandler
00:05:44
HandlerExceptionResolver
00:05:25
View Resolution
Validation and Exception Handling Chapter Overview
00:05:51
Chaining View Resolvers
00:06:43
Content Negotiation
00:06:18
Redirects
00:04:47
RedirectAttributes
00:05:39
FlashAttributes
00:04:13
Advanced Components
Advanced Components Chapter Overview
00:02:04
Handler Interceptors
00:06:12
Bean Scopes
00:05:20
JSON Support
00:03:32
Controller Advice
00:04:20
Databinding With Converters
00:05:55
Databinding Arguments with Converters
00:04:19
File Upload Support
00:04:29
Security Features
Security Features
00:04:34
Postman Installation
00:02:35
Global CORS Configuration
00:07:11
Granular CORS Configuration
00:04:48
CSRF Protection
00:05:38
MVC Testing
Spring MVC Testing
00:03:06
Test Case Configuration
00:05:39
Introducing the TestRestTemplate
00:05:58
Posts with TestRestTemplate
00:06:23
Context Only Testing
00:07:14
Fluent API
00:04:13
Limited Context Testing
00:06:48
Async and Streaming
Async and Streaming Chapter Overview
00:01:54
Async with Deferred Results
00:07:30
Async with Callables
00:04:33
Streaming with ResponseBodyEmitter
00:03:31
Streaming with Server Sent Events
00:04:42
Spring Web Services
Spring Web Services Chapter Overview
00:03:40
Building an XSD
00:07:19
Class Generation from XSD
00:06:38
Service Configuration
00:08:11
Endpoints
00:07:11
Consumer Configuration
00:04:29
WebServiceTemplate
00:07:01
Reactive Apps with WebFlux
Reactive Apps with WebFlux
00:02:31
Reactive Concepts
00:05:19
Spring WebFlux Overview
00:06:16
Project Reactor Basics
00:10:10
Mono
00:08:54
Flux
00:07:12
RouterFunction
00:06:19
HandlerFunction
00:06:46
Conclusion
Course Wrap Up
00:06:15

پیشنهاد فرادرس