مطالب پیشنهادی از سراسر وب

یادگیری ماشین گوگل کلود با TensorFlow

دسته بندی ها: آموزش یادگیری ماشینی (Machine Learning) ، آموزش تنسورفلو (TensorFlow) ، آموزش های Packtpub ، آموزش هوش مصنوعی (AI)

Tensorflow به دلیل روشی که ایجاد شبکه های عصبی قدرتمند و پیشرفته را تسهیل می کند، به اولین انتخاب برای انجام تسک های یادگیری عمیق تبدیل شده است. محیط گوگل کلود مکانی عالی برای اجرای مدل های TF در مقیاس و انجام آموزش و پیش بینی توزیع شده است.

این دوره به شما نحوه ی استفاده از گوگل کلود برای آموزش مدل های Tensorflow و استفاده از آن ها برای پیش بینی نتایج برای چندین کاربر را نشان می دهد. شما یاد خواهید گرفت که به طور کارآمد شبکه های عصبی را با استفاده از مجموعه داده های بزرگ آموزش دهید و به مدل های آموزشی خود بپردازید.

با استفاده از این دوره ویدئویی، شما از قدرت پلتفرم گوگل کلود برای آموزش سریع تر شبکه های عصبی عمیق استفاده خواهید کرد. این دوره مثال های مختلف آموزش در پلتفرم هوش مصنوعی گوگل کلود را ارائه می دهد. همچنین یاد خواهید گرفت که با استفاده از cloud، پیش بینی های مدل خود را اجرا کنید. شما در موضوعاتی مانند زیرساخت های ابری، آموزش توزیع شده، فناوری های بدون سرور، ارائه مدل و موارد دیگر کاوش خواهید کرد.

با پایان دوره، شما در آموزش و سرو کردن  به مدل های عصبی و فراتر از آن مهارت خواهید داشت.

تمامی فایل ها و کدها در این لینک در دسترس است.

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Packt Google Cloud Machine Learning with TensorFlow Duration:4 hours 3 minutes

TensorFlow has become the first choice for deep learning tasks because of the way it facilitates building powerful and sophisticated neural networks. The Google Cloud Platform is a great place to run TF models at scale, and perform distributed training and prediction.
This course shows you how to use Google Cloud to train TensorFlow models and use them to predict results for multiple users. You will learn to efficiently train neural networks using large datasets and to serve your training models.
With this video course, you will use the power of Google's Cloud Platform to train deep neural networks faster. This course supplies various examples of training in Google Cloud AI Platform. You will also learn to run predictions for your model using the cloud. You will explore topics such as cloud infrastructures, distributed training, serverless technologies, model serving, and more.
By the end of the course, you will be expert at training and serving neural models, and beyond.
The code files and related files are placed on GitHub at https://github.com/PacktPublishing/Google-Cloud-Machine-Learning-with-TensorFlow

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس