این دوره راهنمای خوبی برای یادگیری JavaFX است. همچنین می توانید Swing، ایجاد اپلیکیشن Swing، تکنیک های مهم را فرابگیرید. این دوره شامل مثال های متعدد و کد منبع می باشد.

سرفصل:

 • چرا JavaFX و Swing را یاد بگیریم؟
 • معرفی دوره
 • Swing
 • ایده اولیه Swing
 • مکانیک Swing بخش 1
 • مکانیک Swing بخش 2
 • معرفی JavaFX
 • مقایسه JavaFX و Swing بخش 1
 • مقایسه JavaFX و Swing بخش 2
 • مکانیک JavaFX
 • معرفی Properties و Bindings
 • Properties و Bindings – رابط های Observables، ChangeListeners و غیره
 • JavaFX: Modeling Properties and Bindings
 • JavaFX: Bindings
 • FXML و SceneBuilder
 • رابط های کاربری پیچیده با via FXML و SceneBuilder
 • FXML پشت صحنه: اتصال به کنترل کننده
 • FXML پشت صحنه: تزریق وابستگی
 • امکانات کامل FXML بخش 1
 • امکانات کامل FXML بخش 2
 • امکانات کامل FXML بخش 3
 • اشکال و ترسیم
 • ترسیم: اشکال و Nodes
 • ترسیم: فونت ها و  Segue در Animated GIFs
 • انیمیشن
 • انیمیشن: زمانبندی و انتقال
 • Media
 • JavaFX Media Support: Part-Lame, Part-Awesome
 • JavaFX Media Support: شروع کار با عملیات رایج
 • ایجاد Media Player – بخش 1
 • ایجاد Media Player – بخش 2
 • نمودارها و جداول
 • نمودارها و جداول JavaFX – بخش 1
 • نمودارها و جداول JavaFX – بخش 2
 • نمودارها و جداول: مثال – بخش 1
 • نمودارها و جداول: مثال – بخش 2
 • 3D
 • رندر کردن 3D
 • انیمیشن های سه بعدی
 • اپلیکیشن Swing – مرورگر Curation اخبار – بخش 1
 • اپلیکیشن Swing – مرورگر Curation اخبار – بخش 2
 • اپلیکیشن Swing – مرورگر Curation اخبار – بخش 3
 • اپلیکیشن Swing – مرورگر Curation اخبار – بخش 4
 • تمرینات کاربردی JavaFX
 • JavaFX App: The News Curator  – بخش 1
 • JavaFX App: The News Curator  – بخش 2
 • ایجاد اپلیکیشن UI با FXML و SceneBuilder – مرورگر Snippet – بخش 1
 • ایجاد اپلیکیشن UI با FXML و SceneBuilder – مرورگر Snippet – بخش 2
 • ایجاد اپلیکیشن UI با FXML و SceneBuilder – مرورگر Snippet – بخش 3
 • تمرینات Properties و Bindings
 • Properties و Bindings – مثال های کدنویسی