در این دوره با معرفی مدیریت سیستم لینوکس، آشنایی با Bash Shell، اسکریپت های شل UNIX و Linux، مدیریت بسته، اسکریپت نویسی شل لینوکس، فرمان های UNIX و Linux، مدیریت کاربران، شروع کار با لینوکس، اسکریپت یونیکس، مدیریت بسته، kernel، شل های یونیکس و لینوکس، چگونگی راه اندازی سیستم، دسترسی به کنترل، کار با کنترل پروسه ها، سیستم فایل، پرونده های log، اضافه کردن کاربران جدید، ذخیره سازی، امنیت و نحوه محافظت از سیستم شما، مدیریت شبکه و اشکالزدایی آن آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مبانی مدیریت سیستم لینوکس و یونیکس
 • مدیریت بسته
 • نصب از RPM
 • اسکریپت نویسی شل
 • استفاده از متغیرها
 • مبانی اسکریپت BASH
 • توابع شل
 • Looping
 • Perl
 • آرایه های Perl
 • اسکریپت نویسی پایتون
 • User Access Control
 • حساب های سیستم
 • سیستم فایل
 • مدیریت کاربر
 • ذخیره سازی
 • بک آپ
 • مدیریت Log
 • مسیریابی
 • Net filter
 • DNS
 • NFS
 • SAMBA
 • امنیت
 • نکات SSH
 • و غیره