پیشنهاد فرادرس

آموزش ایجاد پروژه ها در پلتفرم Java Enterprise

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، آموزش های Packtpub

درنظر داشته باشید که کار با پلت فرم سازمان Java کار آسانی نیست، به ویژه هنگامی که با تعدادی از نمونه های مختلف گیج کننده و اصطلاحات مخصوص مانند - JDBC، JTA، JAX، MVC، Hibernate ، و غیره، همراه باشد. اضافه کردن فن آوری های دیگر مانند MySQL و Struts، کار را پیچیده تر از قبل می کند. دوره های رایج در این زمینه معمولا مبانی را برای کاربر توضیح می دهند که شامل ایجاد یک اپلیکیشن ساده می شود. شما می توانید در طول دوره با مربی همراه شوید و پروژه را به اتمام برسانید و دوباره تکرار کنید اما زمانی که از شما خواسته شود تا برای موارد عینی و واقعی اپلیکیشنی را اصلاح کنید، قادر به انجام آن نخواهید بود. چگونه خطاها را رفع خواهید کرد یا حتی آیا معنی pop up error را می دانید؟.  به همین دلیل ما این دوره جامع را طراحی کرده ایم. هدف اصلی در آموزش Java EE، کسب دانش ساخت اپلیکیشن کاربردی برای دنیای واقعی در Java Enterprise است. در این دوره دقیقا نحوه ی عملی کردن نظریه ها را به شما نشان می دهیم تا در واقع یاد بگیرد که چگونه شروع به ساخت اپلیکیشن های خود کنید. با استفاده از یک رویکرد مبتنی بر پروژه، شما نه تنها از مربی پیروی خواهید کرد، بلکه چرایی و چگونگی کار را نیز خواهید آموخت. قبل از بررسی جزئیات بیشتر، توضیحاتی اجمالی درباره ی Java Enterprise ارائه می دهیم. Java Enterprise مجموعه ای از ویژگی ها است که پلت فرم Java SE را گسترش داده و به توسعه دهندگان این امکان را می دهد تا اپلیکیشن های مقیاس پذیر که قابلیت اداره کردن معاملات، امنیت، همروندی و غیره را دارند، ایجاد کنند.

استایل و رویکرد

در این دوره، با ایجاد پنج پروژه مختلف بر Java EE تمرکز خواهیم داشت. که به شما در تسلط بر پلت فرم Java EE کمک کرده و نحوه ی ساخت اپلیکیشن ها را با استفاده از این پلت فرم آموزش خواهد داد.

 • سیستم رای گیری
 • آنچه باید انجام دهید
 • PJEE - سیستم رای گیری - قسمت 1
 • PJEE - سیستم رای گیری - قسمت 2
 • PJEE - سیستم رای گیری - قسمت 3
 • PJEE - سیستم رای گیری - قسمت 4
 • PJEE - سیستم رای گیری - قسمت 5
 • PJEE - سیستم رای گیری - قسمت 6
 • PJEE - سیستم رأی گیری - قسمت 7
 • PJEE - سیستم رأی گیری - قسمت 8
 • PJEE - سیستم رأی گیری - قسمت 9
 • مدیر شکایات
 • آنچه باید انجام دهید
 • PJEE - مدیر شکایات - قسمت 1
 • PJEE - مدیر شکایات - قسمت 2
 • PJEE - مدیر شکایات - قسمت 3
 • PJEE - مدیر شکایات - قسمت 4
 • PJEE - مدیر شکایات - قسمت 5
 • PJEE - مدیر شکایات - قسمت 6
 • PJEE - مدیر شکایات - قسمت 7
 • PJEE - مدیر شکایات - قسمت 8
 • PJEE - مدیر شکایات - قسمت 9
 • PJEE - مدیر شکایات - قسمت 10
 • پورتال کار
 • آنچه باید انجام دهید
 • PJEE - پورتال کار - قسمت 1
 • PJEE - پورتال کار - قسمت 2
 • PJEE - پورتال کار - قسمت 3
 • PJEE - پورتال کار - قسمت 4
 • PJEE - پورتال کار - قسمت 5
 • PJEE - پورتال کار - قسمت 6
 • PJEE - پورتال کار - قسمت 7
 • شبکه اجتماعی
 • آنچه باید انجام دهید
 • PJEE - شبکه اجتماعی - قسمت 1
 • PJEE - شبکه اجتماعی - قسمت 2
 • PJEE - شبکه اجتماعی - قسمت 3
 • PJEE - شبکه اجتماعی - قسمت 4
 • PJEE - شبکه اجتماعی - قسمت 5
 • PJEE - شبکه اجتماعی - قسمت 6
 • PJEE - شبکه اجتماعی - قسمت 7
 • PJEE - شبکه اجتماعی - قسمت 8
 • PJEE - شبکه اجتماعی - قسمت 9
 • مدیر Task
 • آنچه باید انجام دهید
 • PJEE - مدیر Task - قسمت 1
 • PJEE - مدیر Task - قسمت 2
 • PJEE - مدیر Task - قسمت 3
 • PJEE - مدیر Task - قسمت 4
 • PJEE - مدیر Task - قسمت 5
 • PJEE - مدیر Task - قسمت 6
 • PJEE - مدیر Task - قسمت 7
 • PJEE - مدیر Task - قسمت 8
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Projects in Enterprise Java [Video] Publisher:Packtpub Author:Eduonix Learning Solutions Duration:11 hours and 46 minutes

Learn to build real-world apps in Enterprise Java using Spring, Spring Boot, Hibernate, Struct, and much more
Java Enterprise isn’t one of the easiest platforms to work with, especially when it comes with a number of different confusing paradigms and jargon – JDBC, JTA, JAX, MVC, Hibernate, and so on, to name a few. Add other technologies such as MySQL and Struts, and you’re bound to leave someone more confused than when they started. Common courses often leave the user with the basics, such as creating a simple application and you are okay. You can follow along with the instructor and finish the project and then replicate it, but the moment you are asked to modify the application for real-world use you won’t know what to do. How do you fix the errors or even know what the pop up error means? This is why we have designed this comprehensive course. The main aim of this Java EE tutorial is to help you gain real-world practical application knowledge of Java Enterprise. This course will show you exactly how to deviate from the theory to actually learning how to start building your own applications. Using a project-based approach, you’ll not only follow the instructor, but you’ll also learn why and how, in addition to simply what. Before we delve into the course details further, let’s take a quick look at what Java Enterprise actually is. Java Enterprise is a set of specifications that extend the Java SE platform and allow developers to build scalable applications that can handle transactions, security, concurrency, and so on.
Style and Approach
This course will focus on Java EE by building 5 different projects that will help you breakdown the Java EE platform and also understand exactly how you will build applications using it.
Released: Friday, April 13, 2018
Introduction
Intro
Voting System
What will you make?
PJEE - Voting System - Part 1
PJEE - Voting System - Part 2
PJEE - Voting System - Part 3
PJEE - Voting System - Part 4
PJEE - Voting System - Part 5
PJEE - Voting System - Part 6
PJEE - Voting System - Part 7
PJEE - Voting System - Part 8
PJEE - Voting System - Part 9
Complaint Manager
What will you make?
PJEE - Complaint Manager - Part 1
PJEE - Complaint Manager - Part 2
PJEE - Complaint Manager - Part 3
PJEE - Complaint Manager - Part 4
PJEE - Complaint Manager - Part 5
PJEE - Complaint Manager - Part 6
PJEE - Complaint Manager - Part 7
PJEE - Complaint Manager - Part 8
PJEE - Complaint Manager - Part 9
PJEE - Complaint Manager - Part 10
Job Portal
What will you make?
PJEE - Job Portal - Part 1
PJEE - Job Portal - Part 2
PJEE - Job Portal - Part 3
PJEE - Job Portal - Part 4
PJEE - Job Portal - Part 5
PJEE - Job Portal - Part 6
PJEE - Job Portal - Part 7
Social Network
What will you make?
PJEE - Social Network - Part 1
PJEE - Social Network - Part 2
PJEE - Social Network - Part 3
PJEE - Social Network - Part 4
PJEE - Social Network - Part 5
PJEE - Social Network - Part 6
PJEE - Social Network - Part 7
PJEE - Social Network - Part 8
PJEE - Social Network - Part 9
Task Manager
What will you make?
PJEE - Task Manager - Part 1
PJEE - Task Manager - Part 2
PJEE - Task Manager - Part 3
PJEE - Task Manager - Part 4
PJEE - Task Manager - Part 5
PJEE - Task Manager - Part 6
PJEE - Task Manager - Part 7
PJEE - Task Manager - Part 8

پیشنهاد فرادرس