درنظر داشته باشید که کار با پلت فرم سازمان Java کار آسانی نیست، به ویژه هنگامی که با تعدادی از نمونه های مختلف گیج کننده و اصطلاحات مخصوص مانند – JDBC، JTA، JAX، MVC، Hibernate ، و غیره، همراه باشد. اضافه کردن فن آوری های دیگر مانند MySQL و Struts، کار را پیچیده تر از قبل می کند. دوره های رایج در این زمینه معمولا مبانی را برای کاربر توضیح می دهند که شامل ایجاد یک اپلیکیشن ساده می شود. شما می توانید در طول دوره با مربی همراه شوید و پروژه را به اتمام برسانید و دوباره تکرار کنید اما زمانی که از شما خواسته شود تا برای موارد عینی و واقعی اپلیکیشنی را اصلاح کنید، قادر به انجام آن نخواهید بود. چگونه خطاها را رفع خواهید کرد یا حتی آیا معنی pop up error را می دانید؟.  به همین دلیل ما این دوره جامع را طراحی کرده ایم. هدف اصلی در آموزش Java EE، کسب دانش ساخت اپلیکیشن کاربردی برای دنیای واقعی در Java Enterprise است. در این دوره دقیقا نحوه ی عملی کردن نظریه ها را به شما نشان می دهیم تا در واقع یاد بگیرد که چگونه شروع به ساخت اپلیکیشن های خود کنید. با استفاده از یک رویکرد مبتنی بر پروژه، شما نه تنها از مربی پیروی خواهید کرد، بلکه چرایی و چگونگی کار را نیز خواهید آموخت. قبل از بررسی جزئیات بیشتر، توضیحاتی اجمالی درباره ی Java Enterprise ارائه می دهیم. Java Enterprise مجموعه ای از ویژگی ها است که پلت فرم Java SE را گسترش داده و به توسعه دهندگان این امکان را می دهد تا اپلیکیشن های مقیاس پذیر که قابلیت اداره کردن معاملات، امنیت، همروندی و غیره را دارند، ایجاد کنند.

استایل و رویکرد

در این دوره، با ایجاد پنج پروژه مختلف بر Java EE تمرکز خواهیم داشت. که به شما در تسلط بر پلت فرم Java EE کمک کرده و نحوه ی ساخت اپلیکیشن ها را با استفاده از این پلت فرم آموزش خواهد داد.

 • سیستم رای گیری
 • آنچه باید انجام دهید
 • PJEE – سیستم رای گیری – قسمت 1
 • PJEE – سیستم رای گیری – قسمت 2
 • PJEE – سیستم رای گیری – قسمت 3
 • PJEE – سیستم رای گیری – قسمت 4
 • PJEE – سیستم رای گیری – قسمت 5
 • PJEE – سیستم رای گیری – قسمت 6
 • PJEE – سیستم رأی گیری – قسمت 7
 • PJEE – سیستم رأی گیری – قسمت 8
 • PJEE – سیستم رأی گیری – قسمت 9
 • مدیر شکایات
 • آنچه باید انجام دهید
 • PJEE – مدیر شکایات – قسمت 1
 • PJEE – مدیر شکایات – قسمت 2
 • PJEE – مدیر شکایات – قسمت 3
 • PJEE – مدیر شکایات – قسمت 4
 • PJEE – مدیر شکایات – قسمت 5
 • PJEE – مدیر شکایات – قسمت 6
 • PJEE – مدیر شکایات – قسمت 7
 • PJEE – مدیر شکایات – قسمت 8
 • PJEE – مدیر شکایات – قسمت 9
 • PJEE – مدیر شکایات – قسمت 10
 • پورتال کار
 • آنچه باید انجام دهید
 • PJEE – پورتال کار – قسمت 1
 • PJEE – پورتال کار – قسمت 2
 • PJEE – پورتال کار – قسمت 3
 • PJEE – پورتال کار – قسمت 4
 • PJEE – پورتال کار – قسمت 5
 • PJEE – پورتال کار – قسمت 6
 • PJEE – پورتال کار – قسمت 7
 • شبکه اجتماعی
 • آنچه باید انجام دهید
 • PJEE – شبکه اجتماعی – قسمت 1
 • PJEE – شبکه اجتماعی – قسمت 2
 • PJEE – شبکه اجتماعی – قسمت 3
 • PJEE – شبکه اجتماعی – قسمت 4
 • PJEE – شبکه اجتماعی – قسمت 5
 • PJEE – شبکه اجتماعی – قسمت 6
 • PJEE – شبکه اجتماعی – قسمت 7
 • PJEE – شبکه اجتماعی – قسمت 8
 • PJEE – شبکه اجتماعی – قسمت 9
 • مدیر Task
 • آنچه باید انجام دهید
 • PJEE – مدیر Task – قسمت 1
 • PJEE – مدیر Task – قسمت 2
 • PJEE – مدیر Task – قسمت 3
 • PJEE – مدیر Task – قسمت 4
 • PJEE – مدیر Task – قسمت 5
 • PJEE – مدیر Task – قسمت 6
 • PJEE – مدیر Task – قسمت 7
 • PJEE – مدیر Task – قسمت 8