در این دوره با برنامه نویسی جاوا و آمادگی برای آزمون گواهینامه Oracle Java با یک برنامه آموزشی واحد آشنا می شوید. این دوره برای هر کسی است که می خواهد  جاوا را یاد بگیرد. این دوره با نصب جاوا آغاز می گردد و  با استفاده از چندین مثال برنامه نویسی، این زبان را یاد خواهید گرفت.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • نصب Eclipse
 • کلاس و سینتکس جاوا
 • Strings
 • Switch Statement
 • ایجاد آرایه ها و For-Loops
 • توابع
 • آبجکت ها
 • کپسوله سازی
 • Subclasses
 • کلاس های استاتیک، پلی مورفیسم و متدهای Overriding
 • Instanceof
 • عبارت های Lambda
 • Hash Maps
 • رابط ها در java.util.function
 • اصول IO
 • Date و Time
 • Time Zones
 • Threads
 • و غیره