• آموزش جلوگیری از Scope Creep در مدیریت پروژه

آموزش جلوگیری از Scope Creep در مدیریت پروژه

چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش فرریمورک Spring با Spring Boot

آموزش فرریمورک Spring با Spring Boot

چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش نصب و کار با ابزارهای علم داده

آموزش نصب و کار با ابزارهای علم داده

چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آشنایی با توسعه Agile 

آشنایی با توسعه Agile 

چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش اصولی Wireshark 

آموزش اصولی Wireshark 

چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آشنایی با توسعه اپلیکیشن سمت سرور با Angular

آشنایی با توسعه اپلیکیشن سمت سرور با Angular

چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش ایجاد رابط کاربری وب با Bootstrap 4

آموزش ایجاد رابط کاربری وب با Bootstrap 4

چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش Camtasia Studio – بهترین ضبط کننده و ویرایشگر ویدئو

آموزش Camtasia Studio – بهترین ضبط کننده و ویرایشگر ویدئو

چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش توسعه سریع وب سایت با Bootstrap 4

آموزش توسعه سریع وب سایت با Bootstrap 4

چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش ایجاد اپلیکیشن های وب هوشمند با Django 

آموزش ایجاد اپلیکیشن های وب هوشمند با Django 

چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش ویدئویی الگوهای طراحی در TypeScript 

آموزش ویدئویی الگوهای طراحی در TypeScript 

چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش الگوهای طراحی جاوا – تکوینی

آموزش الگوهای طراحی جاوا – تکوینی

چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش پروژه های پیشرفته بینایی کامپوتری

آموزش پروژه های پیشرفته بینایی کامپوتری

سه شنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش شروع کار با DevOps با Docker 

آموزش شروع کار با DevOps با Docker 

سه شنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش شروع کار با Flutter

آموزش شروع کار با Flutter

سه شنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش تکنیک ها، نکات و ترفندهای توسعه Node.js

آموزش تکنیک ها، نکات و ترفندهای توسعه Node.js

سه شنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش تسلط بر یادگیری بدون نظارت با پایتون

آموزش تسلط بر یادگیری بدون نظارت با پایتون

سه شنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش مانیتورینگ اپلیکیشن با Docker

آموزش مانیتورینگ اپلیکیشن با Docker

سه شنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش توسعه داشبورد QlikView 

آموزش توسعه داشبورد QlikView 

سه شنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش پروژه های دنیای واقعی یادگیری ماشینی با Scikit-Learn

آموزش پروژه های دنیای واقعی یادگیری ماشینی با Scikit-Learn

سه شنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش کاربردی HTML و CSS

آموزش کاربردی HTML و CSS

سه شنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰