• آموزش تکنولوژی CISSP – بخش 4 – ارتباطات و امنیت شبکه

آموزش تکنولوژی CISSP – بخش 4 – ارتباطات و امنیت شبکه

جمعه ۰۴ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش تکنولوژی CISSP – بخش 3 – مهندسی امنیت 

آموزش تکنولوژی CISSP – بخش 3 – مهندسی امنیت 

جمعه ۰۴ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش تکنولوژی CISSP – بخش 2 – امنیت دارایی (Asset Security)

آموزش تکنولوژی CISSP – بخش 2 – امنیت دارایی (Asset Security)

جمعه ۰۴ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آموزش تکنولوژی CISSP – بخش 1 – مدیریت ریسک و امنیت

آموزش تکنولوژی CISSP – بخش 1 – مدیریت ریسک و امنیت

جمعه ۰۴ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آموزش VB.NET با VS 2017 و Windows Forms

آموزش VB.NET با VS 2017 و Windows Forms

جمعه ۰۴ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۰:۰۰
 • دوره گواهینامه Microsoft MCSA SQL Server 2016 70-761

دوره گواهینامه Microsoft MCSA SQL Server 2016 70-761

جمعه ۰۴ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش ایجاد اولین نظرسنجی های آنلاین با SurveyMonkey

آموزش ایجاد اولین نظرسنجی های آنلاین با SurveyMonkey

جمعه ۰۴ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش ساده و آسان RUST

آموزش ساده و آسان RUST

جمعه ۰۴ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی شبکه با Go

آموزش برنامه نویسی شبکه با Go

جمعه ۰۴ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش طراحی پایگاه داده با MySQL 

آموزش طراحی پایگاه داده با MySQL 

پنج شنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش راه حل های عیب یابی R

آموزش راه حل های عیب یابی R

پنج شنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۲۰:۰۰
 • دوره System Center 2016 Data Protection Manager

دوره System Center 2016 Data Protection Manager

پنج شنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش طراحی نمونه کار اولیه با Sketch

آموزش طراحی نمونه کار اولیه با Sketch

پنج شنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش یادگیری ماشینی با Core ML در iOS 11 

آموزش یادگیری ماشینی با Core ML در iOS 11 

پنج شنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آموزش کاربردی اسکن شبکه 

آموزش کاربردی اسکن شبکه 

پنج شنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آموزش ایجاد اپلیکیشن وب و حل مشکلات آن با پایتون

آموزش ایجاد اپلیکیشن وب و حل مشکلات آن با پایتون

پنج شنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آموزش شروع کار با Dynamics 365 Customer Engagement

آموزش شروع کار با Dynamics 365 Customer Engagement

پنج شنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش خودکارسازی پروژه با پایتون

آموزش خودکارسازی پروژه با پایتون

پنج شنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش پروژه های مصورسازی داده در پایتون 

آموزش پروژه های مصورسازی داده در پایتون 

پنج شنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش Apache Spark با Python – کلان داده با PySpark و Spark 

آموزش Apache Spark با Python – کلان داده با PySpark و Spark 

پنج شنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۲:۰۰