• آموزش مدیریت سایت های پروژه با SharePoint Online

آموزش مدیریت سایت های پروژه با SharePoint Online

سه شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۰۰
 • کارگاه آشنایی با PostCSS

کارگاه آشنایی با PostCSS

سه شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی تابعی با پایتون

آموزش برنامه نویسی تابعی با پایتون

سه شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش مبانی برنامه نویسی HTML 

آموزش مبانی برنامه نویسی HTML 

سه شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش بازاریابی برای کسب و کار

آموزش بازاریابی برای کسب و کار

سه شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش اصول اولیه کنترل نسخه با گیت

آموزش اصول اولیه کنترل نسخه با گیت

سه شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش ایجاد کسب و کار با وبلاگ نویسی

آموزش ایجاد کسب و کار با وبلاگ نویسی

سه شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش ایجاد وب سایت

آموزش ایجاد وب سایت

سه شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش Entity Framework با ASP.NET MVC

آموزش Entity Framework با ASP.NET MVC

دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش گردش کار بهینه سازی وب Front End 

آموزش گردش کار بهینه سازی وب Front End 

دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش طراحی رابط ها در PHP 

آموزش طراحی رابط ها در PHP 

دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش اصول اولیه فریمورک جنگو

آموزش اصول اولیه فریمورک جنگو

دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش Django ORM

آموزش Django ORM

دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش اصول Gulp 

آموزش اصول Gulp 

دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش ویژگی های زبان Go 

آموزش ویژگی های زبان Go 

دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش نورپردازی عکاسی مد برای تازه کاران

آموزش نورپردازی عکاسی مد برای تازه کاران

دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش HTML5 برای مبتدیان

آموزش HTML5 برای مبتدیان

دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آشنایی با زبان اسکالا

آشنایی با زبان اسکالا

دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آشنایی با برنامه نویسی تابعی

آشنایی با برنامه نویسی تابعی

دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آشنایی با گیت

آشنایی با گیت

دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش الگوهای طراحی iOS 

آموزش الگوهای طراحی iOS 

یکشنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰