• آموزش Google Apps و Google Script – پروژه اپلیکیشن وب سیستم محتوا

آموزش Google Apps و Google Script – پروژه اپلیکیشن وب سیستم محتوا

جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش ایجاد مدل های پیش بینی با یادگیری ماشینی و پایتون

آموزش ایجاد مدل های پیش بینی با یادگیری ماشینی و پایتون

جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آموزش آزمون گواهینامه (Project Management Professional (PMP) Exam Prep (Sixth Edition PMBOK

آموزش آزمون گواهینامه (Project Management Professional (PMP) Exam Prep (Sixth Edition PMBOK

جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آموزش گواهینامه AWS Certified DevOps Engineer – دامنه 1

آموزش گواهینامه AWS Certified DevOps Engineer – دامنه 1

جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آموزش گواهینامه AWS Certified DevOps Engineer – دامنه 2

آموزش گواهینامه AWS Certified DevOps Engineer – دامنه 2

جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش توسعه بلاک چین برای مبتدیان

آموزش توسعه بلاک چین برای مبتدیان

جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش اصولی یادگیری ماشینی و AI با پایتون و Jupyter Notebook

آموزش اصولی یادگیری ماشینی و AI با پایتون و Jupyter Notebook

جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۰۴:۰۰
 • یادگیری با تلفن همراه

یادگیری با تلفن همراه

جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش انتقال سرویس برای ITIL

آموزش انتقال سرویس برای ITIL

جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش در نظر گرفتن فرهنگ امنیتی تغییر مداوم

آموزش در نظر گرفتن فرهنگ امنیتی تغییر مداوم

پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش کامل (Google Cloud Platform(GCP – مهندسی داده

آموزش کامل (Google Cloud Platform(GCP – مهندسی داده

پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش ایجاد الگوریتم های معاملاتی با پایتون

آموزش ایجاد الگوریتم های معاملاتی با پایتون

پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش ساخت سیستم های توصیه گر با یادگیری ماشینی و AI 

آموزش ساخت سیستم های توصیه گر با یادگیری ماشینی و AI 

پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش مدیریت افسردگی در محل کار

آموزش مدیریت افسردگی در محل کار

پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آموزش Binary Exploits با پایتون

آموزش Binary Exploits با پایتون

چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش توسعه وب با Angular و Webpack 4

آموزش توسعه وب با Angular و Webpack 4

چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آشنایی با Firebase 

آشنایی با Firebase 

چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۱۸:۰۰
 • دوره توسعه بازی iOS 

دوره توسعه بازی iOS 

چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش Isomorphic JavaScript با MEVN Stack

آموزش Isomorphic JavaScript با MEVN Stack

چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آموزش Bootstrap 4 برای مبتدیان – ایجاد 5 وب سایت از ابتدا

آموزش Bootstrap 4 برای مبتدیان – ایجاد 5 وب سایت از ابتدا

چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آشنایی با معماری میکروسرویس ها

آشنایی با معماری میکروسرویس ها

چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۱۰:۰۰