• آموزش توسعه نرم افزار با Agile 

آموزش توسعه نرم افزار با Agile 

پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش (Network Security Monitoring (NSM با Security Onion

آموزش (Network Security Monitoring (NSM با Security Onion

پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش مدیریت تداوم کسب و کار (BCM)

آموزش مدیریت تداوم کسب و کار (BCM)

پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آموزش پیکربندی دستگاه های ویندوز 10 – مدیریت دسترسی به داده و محافظت

آموزش پیکربندی دستگاه های ویندوز 10 – مدیریت دسترسی به داده و محافظت

پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آموزش پیکربندی دستگاه های ویندوز 10 – برنامه دسکتاپ و استقرار دستگاه

آموزش پیکربندی دستگاه های ویندوز 10 – برنامه دسکتاپ و استقرار دستگاه

پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آموزش پیکربندی دستگاه های ویندوز 10 – پیکربندی ذخیره سازی

آموزش پیکربندی دستگاه های ویندوز 10 – پیکربندی ذخیره سازی

پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش پیکربندی دستگاه های ویندوز 10 – مدیریت دسترسی ریموت

آموزش پیکربندی دستگاه های ویندوز 10 – مدیریت دسترسی ریموت

پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش پیکربندی دستگاه های ویندوز 10 – پیکربندی شبکه 

آموزش پیکربندی دستگاه های ویندوز 10 – پیکربندی شبکه 

پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش پیکربندی دستگاه های ویندوز 10 – مدیریت هویت

آموزش پیکربندی دستگاه های ویندوز 10 – مدیریت هویت

پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش شروع کار با Angular NgRx

آموزش شروع کار با Angular NgRx

پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش احراز هویت کاربران با سرویس Firebase Authentication

آموزش احراز هویت کاربران با سرویس Firebase Authentication

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش خودکارسازی عملیات ابر با ابزارهای AWS برای ویندوز پاورشل

آموزش خودکارسازی عملیات ابر با ابزارهای AWS برای ویندوز پاورشل

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش برنامه ریزی راه حل Microsoft Cloud

آموزش برنامه ریزی راه حل Microsoft Cloud

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش طراحی موشن گرافیک – انیمیشن

آموزش طراحی موشن گرافیک – انیمیشن

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش Motion Graphics برای ویرایشگران ویدئو – کار با تایپ

آموزش Motion Graphics برای ویرایشگران ویدئو – کار با تایپ

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آموزش بازاریابی ویدئویی لینکدین برای صفحات شخصی و تجاری

آموزش بازاریابی ویدئویی لینکدین برای صفحات شخصی و تجاری

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آموزش اصول و مبانی مدیریت

آموزش اصول و مبانی مدیریت

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آموزش مصورسازی محصول در Substance Designer

آموزش مصورسازی محصول در Substance Designer

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش گواهینامه SSCP – امنیت سیستم و اپلیکیشن

آموزش گواهینامه SSCP – امنیت سیستم و اپلیکیشن

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش کامپوزیتینگ در Photoshop CC

آموزش کامپوزیتینگ در Photoshop CC

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی با زبان Go

آموزش برنامه نویسی با زبان Go

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۲:۰۰