• آموزش تکنیک های استفاده از واژگان در میکس موزییک ها

آموزش تکنیک های استفاده از واژگان در میکس موزییک ها

دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۵۵
 • آموزش اعتبارسنجی و تست API

آموزش اعتبارسنجی و تست API

دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۵۵
 • آموزش Apache Spark

آموزش Apache Spark

دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۵۴
 • آموزش آنالیز Big Data با Hive

آموزش آنالیز Big Data با Hive

دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۵۴
 • آموزش استفاده از امکانات High Availability در فضای Amazon Web Services

آموزش استفاده از امکانات High Availability در فضای Amazon Web Services

دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۵۴
 • آموزش وب سرویس آمازون

آموزش وب سرویس آمازون

دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۵۳
 • آموزش مبانی نقش مالک محصول Agile

آموزش مبانی نقش مالک محصول Agile

دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۵۳
 • آموزش مشاغل هنری و تصویر سازی: اولین گام ها

آموزش مشاغل هنری و تصویر سازی: اولین گام ها

دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۵۳
 • آموزش استفاده از Rigging با BlenRig در Blender

آموزش استفاده از Rigging با BlenRig در Blender

دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۵۸
 • آموزش نواختن گیتار بلوز

آموزش نواختن گیتار بلوز

دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۵۴
 • آموزش BIM Manager: مدیریت استانداردهای CAD

آموزش BIM Manager: مدیریت استانداردهای CAD

دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۵۲
 • آموزش BIM Manager: مدیریت BIM 360

آموزش BIM Manager: مدیریت BIM 360

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۰۹
 • آموزش نوازندگی کیبورد سبک Blues

آموزش نوازندگی کیبورد سبک Blues

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۰۸
 • آموزش نوازندگی گیتار Bass

آموزش نوازندگی گیتار Bass

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۰۸
 • آموزش C# 7

آموزش C# 7

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۰۸
 • آموزش مبانی بهره برداری از مزایای کسب و کار

آموزش مبانی بهره برداری از مزایای کسب و کار

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۰۷
 • آشنایی با کسب فراست در کسب و کار برای مدیران پروژه

آشنایی با کسب فراست در کسب و کار برای مدیران پروژه

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۰۷
 • آموزش ایجاد تیم

آموزش ایجاد تیم

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۰۷
 • آموزش ساخت برنامه های وب با Ajax

آموزش ساخت برنامه های وب با Ajax

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۰۷
 • آموزش طراحی سایت های اکسپرس با Redis و Socket.IO

آموزش طراحی سایت های اکسپرس با Redis و Socket.IO

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۰۶
 • آموزش ایجاد برنامه های متصل به کلود Universal Windows Apps

آموزش ایجاد برنامه های متصل به کلود Universal Windows Apps

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۰۵