• آشنایی با Bundler

آشنایی با Bundler

شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش Code Coverage با Istanbul

آموزش Code Coverage با Istanbul

شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آموزش رابط تابعی Consumer 

آموزش رابط تابعی Consumer 

شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آموزش ادغام مداوم با جاوا با استفاده از Travis CI

آموزش ادغام مداوم با جاوا با استفاده از Travis CI

شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آموزش مبانی کامپیوتر

آموزش مبانی کامپیوتر

شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی سیستم های Embeded مدرن

آموزش برنامه نویسی سیستم های Embeded مدرن

شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش SPFx برای توسعه دهندگان – بخش 4 – مدیریت کتابخانه های خارجی

آموزش SPFx برای توسعه دهندگان – بخش 4 – مدیریت کتابخانه های خارجی

شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش SharePoint Framework برای برنامه نویسان – بخش 3 – استقرار، Upgrades و چرخه عمر

آموزش SharePoint Framework برای برنامه نویسان – بخش 3 – استقرار، Upgrades و چرخه عمر

شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۲:۰۰
 • دوره Vue.js: Big Picture

دوره Vue.js: Big Picture

جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش استفاده از Blockchain

آموزش استفاده از Blockchain

جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش اصول Unity VR Locomotion

آموزش اصول Unity VR Locomotion

جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آشنایی با IntelliJ و Unpacking Packages

آشنایی با IntelliJ و Unpacking Packages

جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آشنایی با مدل سازی داده بعدی

آشنایی با مدل سازی داده بعدی

جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش نرمال سازی در مدل سازی داده

آموزش نرمال سازی در مدل سازی داده

جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی واکنش گرا در اندروید با RxJava

آموزش برنامه نویسی واکنش گرا در اندروید با RxJava

جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آشنایی با Ensembles در علم داده

آشنایی با Ensembles در علم داده

جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش ماشین های یادگیری افراطی (ELMs) با هوش مصنوعی (AI)

آموزش ماشین های یادگیری افراطی (ELMs) با هوش مصنوعی (AI)

جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش جنبه تجاری هوش مصنوعی (AI) در علم داده

آموزش جنبه تجاری هوش مصنوعی (AI) در علم داده

جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش ایجاد اپلیکیشن Cryptocurrenciy با AJAX API

آموزش ایجاد اپلیکیشن Cryptocurrenciy با AJAX API

جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش استفاده از تکنیک Infinite scrolling در وب سایت ها

آموزش استفاده از تکنیک Infinite scrolling در وب سایت ها

جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آشنایی با Azure Redis Cache

آشنایی با Azure Redis Cache

پنج شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰