• آموزش کامل Azure – مدیریت Azure Cloud با ARM Templates

آموزش کامل Azure – مدیریت Azure Cloud با ARM Templates

سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش کدنویسی با سی شارپ در Unity 3D

آموزش کدنویسی با سی شارپ در Unity 3D

سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش هدوپ – اصول و مبانی

آموزش هدوپ – اصول و مبانی

دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰
 • دوره مبانی لینوکس

دوره مبانی لینوکس

دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش یادگیری ماشینی برای اپلیکیشن ها

آموزش یادگیری ماشینی برای اپلیکیشن ها

دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش هدوپ – سطح متوسط

آموزش هدوپ – سطح متوسط

دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش درک (NPM (Node.js Package Manager

آموزش درک (NPM (Node.js Package Manager

دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آشنایی با Application Services Layer

آشنایی با Application Services Layer

دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آشنایی با RESTful URL Design

آشنایی با RESTful URL Design

دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
 • تمرین Media Queries در CSS3

تمرین Media Queries در CSS3

دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش برون سپاری فناوری اطلاعات – اجرای یک برون سپاری

آموزش برون سپاری فناوری اطلاعات – اجرای یک برون سپاری

دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش شروع کار با Salesforce Process Builder

آموزش شروع کار با Salesforce Process Builder

دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش مهارت ویراستاری- چگونه نوشته را به صورت کامل ویرایش کنیم؟

آموزش مهارت ویراستاری- چگونه نوشته را به صورت کامل ویرایش کنیم؟

دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش اصولی Toon Boom Storyboard Pro

آموزش اصولی Toon Boom Storyboard Pro

دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش نویسندگی – 4 سطح از مهارت نویسندگی

آموزش نویسندگی – 4 سطح از مهارت نویسندگی

یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش رهبری تیم با دیدگاه

آموزش رهبری تیم با دیدگاه

یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • دوره رسانه دیجیتال از طریق فتوشاپ 

دوره رسانه دیجیتال از طریق فتوشاپ 

یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آشنایی با Jekyll Data Files

آشنایی با Jekyll Data Files

یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش نویسندگی – چگونه به یک نویسنده استثنایی تبدیل شویم؟

آموزش نویسندگی – چگونه به یک نویسنده استثنایی تبدیل شویم؟

یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش Adobe Premiere Pro CC – بررسی پرده سبز، کپشن ها، پروکسی ها و غیره

آموزش Adobe Premiere Pro CC – بررسی پرده سبز، کپشن ها، پروکسی ها و غیره

یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش مدیریت برنامه – حفظ مزایای برنامه پس از تحویل

آموزش مدیریت برنامه – حفظ مزایای برنامه پس از تحویل

یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۰:۰۰