• آموزش پیاده سازی Self-hosted Docker Registry

آموزش پیاده سازی Self-hosted Docker Registry

سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آموزش پیاده سازی lean controllers در اپلیکیشن iOS 

آموزش پیاده سازی lean controllers در اپلیکیشن iOS 

سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آموزش ایجاد مصورسازی های داده با Plotly

آموزش ایجاد مصورسازی های داده با Plotly

سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آموزش ایجاد و استقرار اپلیکیشن های Angular با کانتینرهای Docker

آموزش ایجاد و استقرار اپلیکیشن های Angular با کانتینرهای Docker

سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش طراحی و پیاده سازی سیستم فروش قدرتمند

آموزش طراحی و پیاده سازی سیستم فروش قدرتمند

سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش ایجاد افکت های بصری مبتنی بر کد برای وب با SVG

آموزش ایجاد افکت های بصری مبتنی بر کد برای وب با SVG

سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۴:۰۰
 • دوره آشنایی با نقش محصول در یک سازمان

دوره آشنایی با نقش محصول در یک سازمان

سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش استفاده از OpenStack (محاسبه و سرویس های شبکه)

آموزش استفاده از OpenStack (محاسبه و سرویس های شبکه)

سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی با تاریخ و زمان در Java 8

آموزش برنامه نویسی با تاریخ و زمان در Java 8

دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش تست تغییر در جاوا با Pitest

آموزش تست تغییر در جاوا با Pitest

دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش حذف آسیب پذیری های امنیتی با NPM Audit

آموزش حذف آسیب پذیری های امنیتی با NPM Audit

دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش پیکربندی محیط استقرار در Microsoft Azure

آموزش پیکربندی محیط استقرار در Microsoft Azure

دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش الگوهای طراحی و بهترین تمرین های Serverless

آموزش الگوهای طراحی و بهترین تمرین های Serverless

دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آموزش سئو با Google Maps

آموزش سئو با Google Maps

دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۲:۰۰
 • دوره آشنایی با اهمیت امنیت

دوره آشنایی با اهمیت امنیت

دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آشنایی مقدماتی با JavaScript DOM

آشنایی مقدماتی با JavaScript DOM

دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش نکات و ترفندهای رهبری کسب و کار

آموزش نکات و ترفندهای رهبری کسب و کار

دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش تاثیر مهارت شنیداری در مکالمات کاری

آموزش تاثیر مهارت شنیداری در مکالمات کاری

دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش ابزارهای مطابقت با شرایط مختلف کاری – نقاط کور، ریسک ها و اراده

آموزش ابزارهای مطابقت با شرایط مختلف کاری – نقاط کور، ریسک ها و اراده

دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش آفیس 365 – ایجاد مجموعه سایت در SharePoint Online 2016

آموزش آفیس 365 – ایجاد مجموعه سایت در SharePoint Online 2016

دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش کامل ویرایش ویدئو با Adobe Premiere Pro CC

آموزش کامل ویرایش ویدئو با Adobe Premiere Pro CC

یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۲:۰۰