• آموزش اصولی Particular 3 برای After Effects

آموزش اصولی Particular 3 برای After Effects

چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش کار با Type در Photoshop برای طراحان

آموزش کار با Type در Photoshop برای طراحان

چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش Transition و Transform در CSS

آموزش Transition و Transform در CSS

چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش چرخه عمر درخواست HTTP در ASP.NET MVC

آموزش چرخه عمر درخواست HTTP در ASP.NET MVC

سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش امنیت پیشرفته در AWS برای معماران

آموزش امنیت پیشرفته در AWS برای معماران

سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش تکنیک ها، نکات و ترفندهای نرم افزار 3ds Max

آموزش تکنیک ها، نکات و ترفندهای نرم افزار 3ds Max

سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش پیاده سازی و عیب یابی محصولات PaaS در AWS

آموزش پیاده سازی و عیب یابی محصولات PaaS در AWS

سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش میکروسرویس ها در Kubernetes

آموزش میکروسرویس ها در Kubernetes

سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش After Effects برای طراحی UX 

آموزش After Effects برای طراحی UX 

سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش پیاده سازی محافظت و Replication داده VSphere 

آموزش پیاده سازی محافظت و Replication داده VSphere 

سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش سوئیچینگ لایه 2 در Nexus NX-OS

آموزش سوئیچینگ لایه 2 در Nexus NX-OS

سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آزمون گواهینامه AWS Certified Solutions Architect – Associate

آزمون گواهینامه AWS Certified Solutions Architect – Associate

سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش پروژه های کوچک در مدیریت پروژه

آموزش پروژه های کوچک در مدیریت پروژه

سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش نرم افزار NetBeans

آموزش نرم افزار NetBeans

سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آمادگی آزمون GMAT

آمادگی آزمون GMAT

سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش شبکه های عصبی و شبکه‌های عصبی پیچشی

آموزش شبکه های عصبی و شبکه‌های عصبی پیچشی

دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آشنایی با ضروری ترین مهارت های مدیریت

آشنایی با ضروری ترین مهارت های مدیریت

دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش مدیریت در فرهنگ های مختلف

آموزش مدیریت در فرهنگ های مختلف

دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش Repeater در Axure RP

آموزش Repeater در Axure RP

دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش نرم افزار FileMaker

آموزش نرم افزار FileMaker

دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش تکنیک ها، نکات و ترفندهای Canvas

آموزش تکنیک ها، نکات و ترفندهای Canvas

دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰