• آموزش پیکربندی و مدیریت امنیت آفیس 365

آموزش پیکربندی و مدیریت امنیت آفیس 365

چهارشنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰
 • دوره پایداری داده در اندروید

دوره پایداری داده در اندروید

چهارشنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • دوره هنر سه بعدی با Maya LT

دوره هنر سه بعدی با Maya LT

چهارشنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش مهارت های برنامه ریزی استراتژیکی

آموزش مهارت های برنامه ریزی استراتژیکی

چهارشنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۷:۰۰
 • دوره مدیریت تیم های پروژه

دوره مدیریت تیم های پروژه

چهارشنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش ساخت اپلیکیشن رستوران

آموزش ساخت اپلیکیشن رستوران

چهارشنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰
 • دوره Transitions و Transforms در CSS 

دوره Transitions و Transforms در CSS 

چهارشنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش ساخت و پیکربندی Business Switch Network

آموزش ساخت و پیکربندی Business Switch Network

دوشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آشنایی با اصلاح داده در SQL

آشنایی با اصلاح داده در SQL

دوشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آشنایی با Custom Editor Templates

آشنایی با Custom Editor Templates

دوشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش Citrix XenDesktop 7.15 LTSR – نصب StoreFront ،Receiver و NetScaler 

آموزش Citrix XenDesktop 7.15 LTSR – نصب StoreFront ،Receiver و NetScaler 

دوشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش معماری برای High Availability در Azure

آموزش معماری برای High Availability در Azure

دوشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش Immortal Design – توسعه و تئوری طراحی کاراکتر بازی

آموزش Immortal Design – توسعه و تئوری طراحی کاراکتر بازی

دوشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش اپلیکیشن های LOB با PowerApps و Flow

آموزش اپلیکیشن های LOB با PowerApps و Flow

دوشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش LFCE – مدیریت سرویس لینوکس – سرویس های ایمیلی پیشرفته

آموزش LFCE – مدیریت سرویس لینوکس – سرویس های ایمیلی پیشرفته

دوشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش انجام اسکن آسیب پذیری شبکه با Nexpose

آموزش انجام اسکن آسیب پذیری شبکه با Nexpose

دوشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش OpenStack – بررسی Nova و Neutron

آموزش OpenStack – بررسی Nova و Neutron

دوشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • دوره Apache Kafka برای مبتدیان

دوره Apache Kafka برای مبتدیان

دوشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش تحلیل رسانه اجتماعی و بازدیدکنندگان در R

آموزش تحلیل رسانه اجتماعی و بازدیدکنندگان در R

دوشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۱:۰۰
 • دوره جدید اصول مدیریت (2013) 

دوره جدید اصول مدیریت (2013) 

یکشنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آشنایی با تحلیل بدافزار برای Incident Responders 

آشنایی با تحلیل بدافزار برای Incident Responders 

یکشنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰