• آشنایی با گواهینامه امنیت سایبری – دوره کامل +Security

آشنایی با گواهینامه امنیت سایبری – دوره کامل +Security

یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش ایجاد اپلیکیشن های واقعیت افزوده با Vuforia 7 در یونیتی

آموزش ایجاد اپلیکیشن های واقعیت افزوده با Vuforia 7 در یونیتی

یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش اصولی SharePoint Online – فراتر از اصول و مبانی

آموزش اصولی SharePoint Online – فراتر از اصول و مبانی

یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش کاربردی JSON با Java EE 8

آموزش کاربردی JSON با Java EE 8

یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آشنایی با Model-View-Controller

آشنایی با Model-View-Controller

یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آموزش اصول Serverless برای میکروسرویس ها – مقدمه ای بر مفاهیم اصلی و بهترین شیوه ها

آموزش اصول Serverless برای میکروسرویس ها – مقدمه ای بر مفاهیم اصلی و بهترین شیوه ها

یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش طراحی شبکه ایمن

آموزش طراحی شبکه ایمن

یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش Photoshop CC – لایه های تنظیم، حالت های ترکیبی و ماسک ها

آموزش Photoshop CC – لایه های تنظیم، حالت های ترکیبی و ماسک ها

یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش Microsoft Azure Developer – انجام تست یکپارچه سازی و تست واحد

آموزش Microsoft Azure Developer – انجام تست یکپارچه سازی و تست واحد

یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش Microsoft Azure Developer – انجام تست بارگذاری

آموزش Microsoft Azure Developer – انجام تست بارگذاری

شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش مانیتورینگ شبکه های کلود هیبریدی Microsoft Azure

آموزش مانیتورینگ شبکه های کلود هیبریدی Microsoft Azure

شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آشنایی کامل با ng-bootstrap

آشنایی کامل با ng-bootstrap

شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش Microsoft Azure Developer – استقرار و مدیریت کانتینرها

آموزش Microsoft Azure Developer – استقرار و مدیریت کانتینرها

شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش Microsoft Azure Developer – فعال سازی جستجوی محتوای متنی

آموزش Microsoft Azure Developer – فعال سازی جستجوی محتوای متنی

شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آموزش Microsoft Azure Developer – پیاده سازی لاگ کردن اپلیکیشن با Diagnostic Logs

آموزش Microsoft Azure Developer – پیاده سازی لاگ کردن اپلیکیشن با Diagnostic Logs

شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آموزش کار با جداول و داده در iOS 

آموزش کار با جداول و داده در iOS 

جمعه ۱۴ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آشنایی با تشخیص گفتار در iOS 

آشنایی با تشخیص گفتار در iOS 

جمعه ۱۴ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش کار با Touch ID و Face ID در iOS 

آموزش کار با Touch ID و Face ID در iOS 

جمعه ۱۴ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش علم داده – اجرا

آموزش علم داده – اجرا

جمعه ۱۴ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش پشتیبانی macOS – مدیریت سیستم

آموزش پشتیبانی macOS – مدیریت سیستم

جمعه ۱۴ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش طراحی استراتژی حفاظت از داده با Microsoft Azure

آموزش طراحی استراتژی حفاظت از داده با Microsoft Azure

پنج شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۲۲:۰۰