• آموزش عکس برداری صنعتی – پرتره 

آموزش عکس برداری صنعتی – پرتره 

دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش فروش در صنایع – شرکت های فن آوری

آموزش فروش در صنایع – شرکت های فن آوری

دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش قابلیت تعامل برای AEC در Unity

آموزش قابلیت تعامل برای AEC در Unity

دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش سرویس های ایمیلی (Ubuntu) در آزمون Linux Foundation 

آموزش سرویس های ایمیلی (Ubuntu) در آزمون Linux Foundation 

دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش iPad Pro

آموزش iPad Pro

دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش آزمون BGP 642-661

آموزش آزمون BGP 642-661

دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش React برای طراحان وب

آموزش React برای طراحان وب

یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش ساخت اپلیکیشن Angular با WordPress

آموزش ساخت اپلیکیشن Angular با WordPress

یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش بازاریابی استراتژیک

آموزش بازاریابی استراتژیک

یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش نکات نرم افزار SharePoint 

آموزش نکات نرم افزار SharePoint 

یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش کامل فریمورک Spring MVC

آموزش کامل فریمورک Spring MVC

یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش بهبود کارایی SQL Server برای برنامه نویسان

آموزش بهبود کارایی SQL Server برای برنامه نویسان

یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰
 • خوشه بندی و  Association در یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی 

خوشه بندی و  Association در یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی 

یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش ایجاد اسناد طولانی با Word 2016

آموزش ایجاد اسناد طولانی با Word 2016

یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش استقرار و مدیریت VMware Cloud در AWS

آموزش استقرار و مدیریت VMware Cloud در AWS

یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش مراحل یادگیری ماشینی AWS

آموزش مراحل یادگیری ماشینی AWS

یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش ادغام شیرپوینت با Access

آموزش ادغام شیرپوینت با Access

یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش مبانی طراحی بازی -بخش 3 – Pitch، Propose و Practice

آموزش مبانی طراحی بازی -بخش 3 – Pitch، Propose و Practice

یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش DevOps برای دانشمندان داده

آموزش DevOps برای دانشمندان داده

شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش مراحل اولیه توسعه مشتری برای مدیران محصول

آموزش مراحل اولیه توسعه مشتری برای مدیران محصول

شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش فروش B2B

آموزش فروش B2B

شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۰۰