• آموزش تفکر خلاق

آموزش تفکر خلاق

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۵۷
 • Lynda DevOps Foundations: Infrastructure Automation

Lynda DevOps Foundations: Infrastructure Automation

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۵۶
 • آموزش ایجاد فرآیند فروش

آموزش ایجاد فرآیند فروش

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۵۵
 • آموزش ایجاد رسانه های وب

آموزش ایجاد رسانه های وب

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۵۵
 • آموزش ایجاد بروشور تعاملی با فرمت PDF

آموزش ایجاد بروشور تعاملی با فرمت PDF

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۵۵
 • Lynda Creating a Membership Based Business

Lynda Creating a Membership Based Business

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۵۴
 • Lynda Creating a High Performance Culture

Lynda Creating a High Performance Culture

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۵۴
 • آموزش مبانی رسانه های دیجیتال

آموزش مبانی رسانه های دیجیتال

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۵۴
 • Lynda Developing Visual Campaigns

Lynda Developing Visual Campaigns

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۴۴
 • Lynda Designing a Portfolio Website with Muse

Lynda Designing a Portfolio Website with Muse

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۴۱
 • Lynda Deploying Container Apps with Docker Cloud

Lynda Deploying Container Apps with Docker Cloud

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۴۱
 • آموزش تعریف و دستیابی به اهداف حرفه ای

آموزش تعریف و دستیابی به اهداف حرفه ای

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۴۰
 • آموزش مبانی بازاریابی پایگاه داده

آموزش مبانی بازاریابی پایگاه داده

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۴۰
 • Lynda Data Science Foundations: Data Engineering

Lynda Data Science Foundations: Data Engineering

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۴۰
 • آموزش کارآفرینی: کشف و آزمایش ایده کسب و کار

آموزش کارآفرینی: کشف و آزمایش ایده کسب و کار

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۳۹
 • Lynda Enterprise Agile: Changing Your Culture

Lynda Enterprise Agile: Changing Your Culture

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۳۹
 • Lynda Efficient Email Management with Outlook 2016 for Mac

Lynda Efficient Email Management with Outlook 2016 for Mac

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۳۹
 • آموزش ویژگی های جدید Dreamweaver CC

آموزش ویژگی های جدید Dreamweaver CC

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۳۸
 • Lynda Drawing Vector Graphics Laboratory

Lynda Drawing Vector Graphics Laboratory

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۳۷
 • Lynda Drawing Vector Graphics: Iconography

Lynda Drawing Vector Graphics: Iconography

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۳۷
 • Lynda Firewall Administration Essential Training

Lynda Firewall Administration Essential Training

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۳۶